วันเสาร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2556

ประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรผู้อาวุโสของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง


เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ ประชาชนทุกหมู่เหล่านัดหมายกัน จัดประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรผู้อาวุโสของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เริ่มต้นสรงน้ำขอพรท่านเจ้าคณะอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ที่วัดดงชัย เสร็จแล้วเดินทางต่อดำหัวท่านนายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง  และผู้เฒ่าผู้อาวุโสของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง บริเวณหอประชุมอำเภอนายพินิจ แก้วจิตคงทอง นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ถวายจตุปัจจัยและเครื่องสักการะแด่ท่านพระครูวิสิฏวรนาถ เจ้าคณะอำเภอ

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2556

กิจกรรมประเพณีปีใหม่สงกรานต์

นายพินิจ แก้วจิตรคงทอง นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง นำทีมข้าราชการ ผู้นำชุมชน ประชาชน เข้าร่วมสรงน้ำพญาเม็งราย และรดน้ำดำหัวท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เมื่อบ่ายวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ ที่ลานพ่อขุนเม็งราย และที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

วันพุธที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2556

บวชป่า


    เมื่อ วันที่ 10 เมษายน 2556 นายพินิจ แก้วจิตคงทอง นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานพิธีโครงการบวชป่าเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องชาวอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมประกอบพิธี ณ วนอุทยานดอยพระบาททุ่งก่อ (ผาเล็งโลก) ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย