วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายบายการปฎิบัติราชการจาก หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

 เมื่อวันที่5 ก.พ.2559 เวลา13.00 น. นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย เข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายบายการปฎิบัติราชการจาก หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ณ ห้องจอมกิตติ ศาลากลาง จังหวัดเชียงราย โดยมี ผวจ. นอ. หน.ส่วนราชการจาก จ.เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน ร่วมรับมอบนโยยายดังกล่าว

ยกทีมไปช่วยงานกาชาดและร่วมปิดงานพ่อขุน

 4 ก.พ.2559 เวลาๅๅ19.00น. นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย พร้อมด้วย หน.ราชการ นายก อปท.เข้าร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักร้องประกวดเพลงลูกทุ่งฯ ณ เวทีกลางงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช


 คืนวันที่๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ทีมงานจากอำเภอเวียงเชียงรุ้ง นำโดยนายอำเภออนันต์ สมุทรารินทร์ ช่วยงานมัจฉากาชาด ในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

มอบผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้พิการ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส กับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35

เมื่อวันที่ 4 ก.พ.2559 เวลา09.00น. นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย พร้อมด้วย หน.ราชการ นายก อบต.ทุ่งก่อ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ต.ทุ่งก่อ ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้พิการ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส กับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 โดยมี พ.อ.ดำรงค์ คงเดช ผบ.นพค.35 เป็นปนะธาน มีผู้พิการมารับมอบจำนวน 35 ครอบครัว ณ หอประชุม บ้านน้ำตกพัฒนา ม.7 ต.ทุ่งก่อ
วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

นายอำเภอเวียงเชียงรุ้งให้กำลังใจในการดำรงค์ชีวิตของผู้สูงวัยที่โรงเรียนผู้สูงอายุวัดศิริมังคราราม

เมื่อวันที่ 3 ก.พ.2559 เวลา 09.00น. นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ได้เข้าพบปะบรรยายให้แนวทางและกำลังใจในการดำรงค์ชีวิตของผู้สูงวัยที่โรงเรียนผู้สูงอายุวัดศิริมังคราราม หมู่ 2 ต.ป่าซาง ซึ่งจัดโดย อบต.ป่าซาง ร่วมกับคณะครูอาจารย์นอกประจำการ โดยมีผู้สูงอายุจากทุกหมู่บ้าน ใน ต.ป่าซาง ร่วมกิจกรรม ปประมาณ 250คน ทั้งนี้โรงเรียนผู้สูงอายุ ต.ป่าซาง เปิดสอนทุกวันพุธ สัปดาห์ละ 1 วัน