วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2556

"หนึ่งใจ...ช่วยหลือผู้ประสบภัย"เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2556 นายมนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการ "หนึ่งใจ...ช่วยหลือผู้ประสบภัย" ให้กับราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จำนวน 500 ชุดการมอบถุงพระราชทานที่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ฯ ทรงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ท่ามนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนของมูลนิธิฯมาเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ตามโครงการ"หนึ่งใจ..ช่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัย"เมื่อเช้าวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2556 


วันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เ


นายพินิจ แก้วจิตคงทอง นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา ประจำปี 2556  เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2556 ณ หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง กิจกรรมเริ่มจากตักบาตร พระสงฆ์จำนวน ๘๕ รูป และทำพิธีถวายพระพร เสร็จพิธีเป็นกิจกรรมวันแม่ของกลุ่มสตรี ตลอดวัน ช่วงเย็นเป็นการจุดเทียนชัยถวายพระพรพร้อมกับพสกนิกรทั่วประเทศ

 ใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ยามเช้า
 ขบวนแห่แม่บ้านสตรีเวียงเชียงรุ้ง
 ดุริยางค์นักเรียนโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
  นายอำเภอนำกล่าวถวายพระพร
 นายอำเภอเปิดกรวยธูปเทียนแพร

มอบเกียรติบัตรแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตลอด ๖ เดือน
ช่วงค่ำ นายวุฒิกร คำมา ปลัดอาวุโส นำพสกนิกร เวียงเชียงรุ้ง จุดเทียนชัยถวายพระพร

วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2556

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเครื่องบริโภค อุปโภคแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

นายกองเอก วิลาส รุจิวัฒพงค์ ประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าววัตถุประสงค์การแจก ชี้แจงวิธีรับของพระราชทาน และมอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย จำนวน ๕๐๐ ราย เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 
นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวต้อนรับ
นายพินิจ แก้วจิตคงทอง นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง รายงานความเสียหาย ในพื้นที่อำเภอเวียงเขียงรุ้ง
 ประธานรับฟังคำกล่าวรายงาน
ของอุปโภคบริโภคและประชนที่มารอรับถุงยังชีพพระราชทาน
มอบถุงยังชีพให้ผู้สูงอายุ ๒๐ ท่าน


มอบถุงยังชีพให้ประชาชนเพื่อนำไปรับของตามขั้นตอนวิธีการของมูลนิธิ
ท่านประธาน บันทึกภาพกับทีมงาน อส.และหลายส่วนที่ร่วมแรงรวมใจกันดำเนินกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2556

สภาวัฒนธรรมอำเภอเวียงเชียงรุ้งจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๕๘

 นายอรุณศักดิ์ คัณธาเศรษฐ์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมเล็กที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง
วันอังคารที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ทำบุญวันพระครั้งที่สาม วัดศรีศักดิ์พัฒนา

 นายวุฒิกร คำมา ปลัดอาวุโส รักษาการแทนท่านนายอำเภอ(นายพินิจ แก้วจิตคงทองที่ไปอบรม นักบริการชั้นสูงกรมการปกครอง) เป็นประธานนำส่วนราชการต่างในอำเภอร่วมการทำบุญวันพระช่วงเข้าพรรษา ที่วัดศรีศักดิ์พัฒนา บ้านดงป่าสัก ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖  บรรยากาศในศาลาช่วงการทำบุญ 
 ประธานจุดธูปเทียน
 ปลัดอาวุโส และนายก อบต.ทุ่งก่อ ถวายสังฆทาน
 ประธานกล่าวความในใจและฝากความห่วงใยเรื่อง โรคไข้เลือดออก ยาเสพติด การบริจาคเงินถมที่สร้างสนามกีฬาอำเภอ


 นายบุญหลวย สุขเกษม นายก อบต.ทุ่งก่อ กล่าวทักทายพบปะกับพี่น้องประชาชนที่มาทำบุญ แจ้งการมอบถังขยะให้ชุมชน การหมดวาระการดำรงตำแหน่งนายกที่กำลังจะมาถึง
 นายอุดมศักดิ์ คัณธาเศรษฐ์ ประธานวัฒนธรรมอำเภอ ชี้แจงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมดีๆของเวียงเชียงรุ้ง
 ผู้ใหญ่บ้านกล่าวขอบคุณ ส่วนราชการที่มาร่วมทำบุญด้วยกัน