วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ประเมินหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองวันที่สอง เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมการประเมินหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองของอำเภอเวียงเชียงรุ้งนำโดยนายบุญล้อม ดีเสริมยศ รักษาการนายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ออกตรวจประเมินวันที่สองที่ตอนเช้าบ้านเหล่าหมู่ ๖ หมู่บ้านในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านเหล่า และตอนบ่ายบ้านป่าตึง หมู่บ้านในพื้นที่ อบต.ดงมหาวัน
บ้านที่เป็นต้นแบบเศรษบกิจพอเพียง ของบ้านเหล่า หมู่ ๖ ต.ทุ่งก่อ


 วัดเป็นสถานที่ต้อนรับ นำนักเรียนมาฟ้อนรำแสดงความสามารถ บวร ครับ

อีกบ้านที่เป็นตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียง


นำเสนอผลงานบ้าน วัด โรงเรียน
คณะกรรมการไปประเมินฯช่วงบ่ายที่โรงเรียนบ้านปงเคียน
เช่นเดียวกันพร้อมกันทั้งหมู่บ้าน


นักเรียนร้องเพลงคุณธรรม๑๒ ประการ

ประเมินหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองระดับอำเภอวันแรก


คณะกรรมการประเมินหม่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองระดับอำเภอของเวียงเชียงรุ้ง ออกตรวจประเมินสองหมู่บ้านในพื้นที่ อบต.ทุ่งก่อ บ้านน้ำตกพัฒนา และ อบต.ป่าซาง บ้านห้วยขี้เหล็ก เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
 
ติดตามเพิ่มเติมที่คลิกที่นี่

มหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน ชาเลนซ์เดย์

 อำเภอเวียงเชียงรุ้งนำโดยนายบุญล้อม ดีเสริมยศ รักษาการนายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่จากท้องที่ท้องถิ่น จัดกิจกรรมมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน ชาเลนซ์เดย์ เมื่อเช้าวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ สนามที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง