วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลงแขกปลูกข้าวที่บ้านทุ่งก่อ สร้างสามัคคีปรองดอง

 นายธนิต สุภาแสน นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมกิจกรรมลงแขกปลูกข้าวร่วมกับชาวบ้านทุ่งก่อ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ที่ดินสาธารณะประโยชน์ของบ้านทุ่งก่อ ซึ่งจุดประสงค์เพื่อหารายได้สร้างอุโบสถของวัดทุ่งก่อที่กำลังก่อสร้าง มีชาวบ้านมาร่วมกิจกรรมกว่า ๒๐๐ คน
คนหนุ่มหาบกล้า

นายอำเภอลองคราดนากับควายแสนรู้

ภาพหาดูยากนายอำเภอคราดนา

เจ้าแสนรู้ควายของนายดวงติ๊บ วันดี

ได้งาน ทั้งโชว์ และอนุรักษ์ด้วย

พลังสามัคคี


ทุกคนรวมใจเป็นหนึ่ง งานสำเร็จภายในเวลาครึ่งวัน

ถอนกล้าข้าวนายอำเภอเลอะโคลนแล้ว ได้ครบกลิ่นโคลน สาปควาย

เข้าถึงพัฒนา สามัคคีนายอำเภอลองขี่ควาย

มีตัวเดียวให้ขี่ต้องลอง

เจ้าแสนรู้คุกเข่าคารวะ

กำนันอินจันทร์ ลองขี่ควายบ้าง

ปลูกข้าวอิ่มบุญ

นายอำเภอชอบปลูกข้าวแล้ว

ท่าทางจะเปลืองกล้า


วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ทำบุญวันพระที่วัดห้วยหมากเอียก

นายธนิต สุภาแสน นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง , นายประทาน นัยติ๊บ สจ., นายอุดมศักดิ์ คันธาเศรษฐ์ ประธานสภา วัฒนธรรมอำเภอ,หัวหน้าส่วนราชการ , ผู้นำชุมชน ร่วมทำบุญตักบาตรกับชุมชน ในวันพระ ณ วัดหมากเอียก ต.ป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 
นายอำเภอประชาสัมพันธ์เชิญชวนชุมชนให้รักษาศีลห้า 
เจ้าคณะตำบลเทศนาธรรมเกี่ยวกับผลดีของการรักษาศีลห้า 
และการปฏิบัติทาน ศีล ภาวนา จะเกิดผลดีกับทุกๆคน เป็นผลดีต่อครอบครัวและสังค
เกิดความปรองดองของคนในชาติ. สมานฉันท์ของคนในสังคม