วันจันทร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2557

ปล่อยปลาที่อ่างเก็บน้ำห้วยดินดำ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย


นายธนิต สุภาแสน นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ให้การต้อนรับนายมนัส โสกันธิกา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ที่ได้เดินทางมาเป็นประธานในการปล่อยปลา เพื่อคืนความสุขให้ประชาชน และคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แหล่งน้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ณ อ่างเก็บน้ำห้วยดินดำ หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗
 นายธนิต สุภาแสน นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง และหัวหน้าส่วนราชการ รอต้อนรับท่านรองผู้ว่าฯเชียงราย
 นายอำเภอกล่าวรายงาน
 นายก อบต.ทุ่งก่อ กล่าวต้อนรับ

 รองผู้ว่าราชการจังหวัดดเชียงราย กล่าวเปิดโครงการ
 เปิดพิธีปล่อยปลา

การลงพื้นที่ตรวจประเมินโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองของคณะกรรมการระดับจังหวัด

นายธนิต สุภาแสน นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง  พร้อมด้วยทุกภาคส่วนของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง รอต้อนรับการลงพื้นที่ตรวจประเมินโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองของคณะกรรมการระดับจังหวัด เมื่อเช้าวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ ที่วัดดงชัย บ้านดงชัย ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย  และเดินทางต่อไปตรวจประเมินที่บ้านห้วยหมากเอียกตำบลป่าาง และบ้านร่องหวายของตำบลดงมหาวันต่อไปตามลำดับ
นิทรรศการโอท็อปของตำบลทุ่งก่อ
กรรมการ ท้องที่ ท้องถิ่น วัดโรงเรียน องค์กรเอกชนต่างๆที่รวมใจกันมา
 
 ให้การต้อนรับเมื่อคณะกรรมการระดับจังหวัดมาถึงนำเสนอผลงานกิจกรรมในห้องประชุมของโรงเรียนวัดงชัย 
ที่วัดร่องหวาย ตำบลดงมหาวัน

วันพุธที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2557

กาชาดเวียงเชียงรุ้ง เยี่ยมผู้พิการด้อยโอกาส มอบถุงยังชีพและผ้าห่ม

 นางวรางคณา สุภาแสน นายกกิ่งกาชาดเวียงเชียงรุ้ง นำทีมสมาชิกกิ่งกาชาดเดินทางเยี่ยมผู้พิการด้อยโอกาส มอบถุงยังชีพและผ้าห่ม เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ ช่วงเช้าพื้นที่ตำบลดงมหาวัน ๕ ราย และตอนบ่าย ๕ ราย ในพื้นที่ตำบลทุ่งก่อ .

นางสาย กองพีระ ๙๑ หมู่ที่ ๒ ร่องหวาย ต.ดงมหาวัน

 
 นายหวัง อ่อนสา ๑๐ หมู่ที่   ๑๐ ต.ดงมหาวัน
  นายป๊ก นัยติ๊บ ๐๘๔๙ หมู่ ๑ ต.ดงมหาวัน นางทอง สีลางค์ ๕๙ หมู่ที่ ๖ ต.ดงมหาวันวันอังคารที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2557

ทำบุญวันพระวัดป่าซางโพธิ์ทอง หมู่ ๓ ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

นายธนิต สุภาแสน นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ท้องถิ่น ท้องที่ ทำบุญวันพระที่ วัดป่าซางโพธิ์ทอง หมู่ ๓ ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๑๖ กันยานยน ๒๕๕๗  เชิญชวนประชาชนมารักษาศีลห้าตามแนวคิด หมู่บ้านรักษาศีลของรักษาการพระสังฆราช และขอความร่วมมือ รณรงค์ป้องกันยาเสพติดในพื้นที่  ร่วมกันสร้างหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง