วันพุธที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

รวมน้ำใจต้านภัยหนาวจากผู้ใหญ่ใจดี

ท่านพระะครูวิสิฐวรนารถ เจ้าคณะอำเภอเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการนำเครื่องกันหนาวมามอบให้ประชาชนชาวอำเภอเวียงเชียงรุ้ง โดยการสนับสนุนจาก บริษัทรอยัลฟูด จำกัด เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 
เพราะฉะนั้น เวียงเชียงรุ้งยืนยันการเป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองทั้งอำเภอไม่ต้องรอใครมาประเมิน จากภาพที่นำเสนอนี้  มีครบบ้านวัดโรงเรียน(บวร)
วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2557

พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๗ พรรษา

 ในภาคเช้าของวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง นายธนิต สุภาแสน และนายกกิ่งกาชาด นางวรางตณางค์ สุภาแสน นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชนทุกหมูเหล่า ทำบุญใส่บาตรถวายเป็นพระราชกุศล และช่วง ๐๘.๐๐น.เป็นพิธีถวายพระพรชัยมงคล ตามกำหนดการที่เตรียมไว้  และในตอนเย็นก็เช่นกันมีประชาชนมาร่วมจุดเทียนชัยมากมายเต็มหอประชุม ที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ตามภาพ

 
 พิธีกรคู่ขวัญ คู่ใหม่สายเลือดใหม่
 บรรยากาการทำบุญใส่บาตร

 ประชาชนทุกหมู่เหล่าพร้อมใจกันมาแน่นสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

 นายธนิต สุภาแสน นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง และนายกกิ่งกาชาด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นท้องที่

บรรยากาศการทำบุญใส่บาตร
ก่อนเข้าพิธีการ น้องๆจากโรงเรียนอนุบาลมาสร้างบรรยากาศวันพ่อ และกราบมอบดอกไม้ ตัวแทนพ่อ
พิธีสงฆ์

นายอำเภอกล่าวถวายพระพรชัยมงคล
 พระสงฆ์สวดชัยมงคลคาถา ระหว่างการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  มีการยิงสลุด ไปพร้อมกัน
 
 
 ท่านพระครูวิสิฏวรนาถ กล่าวเทศนาก่อนการให้พร ว่าให้รู้รักสามัคคี มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ต่างความคิด แต่อย่าแตกแยก ปฏิบัติตามหลักธรรม คำสอนของพระพุทธเจ้า  และพระบรมราโชวาทของในหลวง


 การกล่าวปฏิญานตนเป็นข้าราชการที่ดี

ในภาคค่ำนายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง พร้อมข้าราชการทุกฝ่ายและประชาชนพสกนิกรทุกหมู่เหล่า 
เวียงเชียงรุ้งมีการวางพานพุ่ม จุดเทียนชัยถวายพระพร


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา

 นายธนิต สุภาแสน นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ที่จัดโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๕ ร่วมกับพสกนิกรชาวเวียงเชียงรุ้ง เมื่อเช้าวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ หน่วยพัฒนาชีวิต บ้านน้ำตกพัฒนา ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย มีกิจกรรมปล่อยปลา  ๘๗๐๐๐ ตัว  ปลูกหญ้าแฝก ๘๗๐๐ ต้น  ทำฝายชะลอน้ำ ๒ แห่ง

กลุ่มครูและนักเรียนโรงเรียนตำบลป่าซาง มาอบรมเข้าค่ายลูกเสือและร่วมกิจกรรมปล่อยปลาปลูกหญ้าแฝก ทำฝายชะลอน้ำด้วย

น้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำตกพัฒนา  เดินทางมาร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ร้องเพลงสะดุสดีมหาราชาด้วย

กลุ่มผู้เลี้ยงหม่อนไหมตำบลดงมหาวันก็มาร่วมปลูกหญ้าแฝกด้วย