วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ติดตามงานป้องกันภัยแล้ง

 เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายบุญล้อม ดีเสริมยศ ปลัดอาวุโส รักษาการนายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ออกพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาภัยแล้งกับ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ในพื้นที่ตำบลทุ่งก่อ


 

รักษาการนายอำเภอเวียงเชียงรุ้งทำบุญวัดร่องหวาย

นายบุญล้อม ดีเสริมยศ ปลัดอาวุโสรักษาการนายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมทำบุญวันพระที่วัดร่องหวาย และพร้อมแนะนำตัวเองให้ประชาชนบ้านร่องหวายทั้งสองหมู่บ้าน ในโอกาสมาย้ายมารับตำแหน่งใหม่
 

วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

การประชุมปรึกษาหารือและติดตามความคืบหน้าการดำเนินการโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ,คนไทยหัวใจสี่ภาค.กิจกรรมเทอดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา

นายบุญล้อม ดีเสริมยศ ปลัดอาวุโสอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงรายคนใหม่ เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือและติดตามความคืบหน้าการดำเนินการโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ,คนไทยหัวใจสี่ภาค.กิจกรรมเทอดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง มีผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมวันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ประทับใจจริงๆสำหรับพี่น้องอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

 ในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดจังหวัดเชียงราย เวทีกลางประกวดนักร้องลูกทุ่ง กำลังใจล้นหลามที่มาให้กำลังใจนักร้องจากอำเภอเวียงเชียงรุ้ง มีทั้งนายอำเภอคนแรก นายวิสิฏธิ์ พวงเพชร นายอำเภอคนที่สามนายพินิจ แก้วจิตคงทอง และรษ.นายอำเภอเวียงเชียงรุ้งท่านปลัดอาวุโสวุฒิกร คำมา พร้อมผู้นำท้องที่ท้องถิ่น จนทำให้ทุกคนผ่านเข้ารอบไปชิงชนะเลิศในวันที่ ๔ อีกครั้งขอกำลังแรงใจอีกนะครับ