วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

การประชุมปรึกษาหารือและติดตามความคืบหน้าการดำเนินการโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ,คนไทยหัวใจสี่ภาค.กิจกรรมเทอดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา

นายบุญล้อม ดีเสริมยศ ปลัดอาวุโสอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงรายคนใหม่ เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือและติดตามความคืบหน้าการดำเนินการโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ,คนไทยหัวใจสี่ภาค.กิจกรรมเทอดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง มีผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น