วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

รักษาการนายอำเภอเวียงเชียงรุ้งทำบุญวัดร่องหวาย

นายบุญล้อม ดีเสริมยศ ปลัดอาวุโสรักษาการนายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมทำบุญวันพระที่วัดร่องหวาย และพร้อมแนะนำตัวเองให้ประชาชนบ้านร่องหวายทั้งสองหมู่บ้าน ในโอกาสมาย้ายมารับตำแหน่งใหม่
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น