วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2556

นายพินิจ แก้วจิตคงทอง นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมกับพันเอกดำรงค์ คงเดช ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 มอบผ้าห่ม

  นายพินิจ แก้วจิตคงทอง นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมกับพันเอกดำรงค์ คงเดช ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 มอบผ้าห่มให้กับราษฎรที่ประสบภัยหนาว และน้องๆเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำตกพัฒนา ณ หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เมื่อช่วงเช้าวันที่ 27 ธันวาคม 2556
นายอำเภอตรวจเยี่ยมจุดตรวจบริการประชาชน

นายพินิจ แก้วจิตคงทอง นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการตรวจเยี่ยมจุดตรวจบริการประชาชน ช่วงรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ๗ วันอันตราย ณ จุดตรวจหน้าสถานีตำรวจภูธรเวียงเชียงรุ้ง เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556นายพินิจ แก้วจิตคงทอง นายอำเภอเวียงเชียงรุ้งร่วมกับนายสมควร นัยติ๊บ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง มอบผ้าห่ม

 นายพินิจ แก้วจิตคงทอง นายอำเภอเวียงเชียงรุ้งร่วมกับนายสมควร นัยติ๊บ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง มอบผ้าห่มให้กับราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ตำบลป่าซาง ได้แก่ที่ ห้องประชุมองคืการบริหารส่วนตำบลป่าซาง และที่วัดโพธฺ์ทอง บ้านป่าซาง หมู่ที่ ๓ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556
วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2556

รวมน้ำใจให้กาชาด

เมื่อวันที่24 ธันวาคม 2556นายพินิจ แก้วจิตคงทอง นายกกิ่งกาชาดอำเภอเวียงเชียงรุ้ง พร้อมด้วยสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเวียงเชียงรุ้ง หัวหน้าส่วนราชการของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ได้นำสิ่งของที่ได้รับบริจาคจากหน่วยงาน ห้างร้าน ประชาชน ในพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มอบให้เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ) เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมของร้านกาชาดจังหวัดเชียงรายในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช (26 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2557) 

ขอขอบพระคุณทุกหน่วยงาน ห้างร้าน และประชาชนทุกภาคส่วนที่ได้มีส่วนร่วมในการบริจาคสิ่งขอมอบให้กาชาดจังหวัดเชียงรายในครั้งนี้

วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2556

จุดเทียนชัยถวายพระพร

 นายพินิจ แก้วจิตคงทอง นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานนำผู้นำชุมชน ท้องที่ท้องถิ่น ข้าราชการ ประชาชนทุกหมู่เหล่า ในอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 (ภาคค่ำ) ณ หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2556

การจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๕๖(ช่วงเช้า)

นายพินิจ แก้วจิตคงทอง นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานในการดำเนินการกิจกรรมการจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๕๖ ในวันที ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เริ่มตั้งแต่เช้า ๐๗.๐๐ น.ทำบุญใส่บาตร  มีประชาชนร่วมหนึ่งพันคนมาร่วมใส่บาตร และเวลา ๐๘.๐๐ น.การถวายพระพรชัยมงคล การเจริญพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พรบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รับศีล ถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยทาน รับพรพระ การถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี การฟ้อนรำเพลงตามรอยเท้าพ่อของเด็กอนุบาลกัญญารัตน์ การมอบธงหมู่บ้านปลอดยาเสพติด เป็นต้น

ใส่บาตร
ลงนามถวายพระพร
กล่าวถวายพระพรชัยมงคล
ไหว้พระ จุดเทียนธุป
เปฺดกรวยดอกไม้ วางพานดอกไม้
ถวายจตุปัจจัยไทยทาน
รับศีล
รับพร
รำตามรอยเท้าพ่อ จากอนุบาลกัญญารัตน์
มอบดอกเบญจมาศให้ตัวแทนพ่อ

มอยธงหมู่บ้านปลอดยาเสพติด ๒๙ หมู่บ้าน

มอบเกียรติบัตรให้โรงเรียนอนุบาลกัญญารัตน์
บันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึก
หนึ่งปีมีครั้งเดียว

วันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2556

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการและประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

 นายพินิจ แก้วจิตรคงทอง นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง ก่อนวาระการประชุมได้แนะนำนายก อบต.ใหม่ ๓ ท่าน ข้าราชการย้ายมาใหม่ ๑ ท่านได้แก่
๑.นายสมควร นัยติ๊บ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง มือถือ ๐๘๔-๖๑๑๖๔๐๐,๐๘๒-๑๙๓๓๓๒๐
๒.นายก๋องคำ นัยติ๊บ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน มือถือ ๐๘๑-๔๗๓๓๒๑๖
๓.นายสิงห์คำ จอมสวรรค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ มือถือ ๐๘๘-๕๔๐๖๐๑๙
๔.นายศราวุธ ตาวิยะ เจ้าหน้าที่กีฬาอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ย้ายมาจากขุนตาล
จากนั้นเข้าสู่วาระมีที่สำคัญคือ การจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๕๖ และข้อราชการต่างๆที่ส่วนราชการต้องการชี้แจงตามวาระ ปิดการประชุม ๑๒.๐๐น.และในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ นายพินิจ แก้วจิตรคงทอง เป็นประธานการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ ณ หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเขาสวรรค์

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ฯพณฯวิสาร เตชะธีราวัฒน์ รมช.มหาดไทย เป็นประธานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเขาสวรรค์ บ้านน้ำตกพัฒนา ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย มีนายพินิจ แก้วจิตคงทอง นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง นำมวลชนกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำท้องที่ท้องถิ่นต้อนรับ
ฯพณฯวิสาร เตชะธีราวัฒน์ รมช.มหาดไทย เป็นประธานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเขาสวรรค์ บ้านน้ำตกพัฒนา ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย เมือวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖