วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2556

รวมน้ำใจให้กาชาด

เมื่อวันที่24 ธันวาคม 2556นายพินิจ แก้วจิตคงทอง นายกกิ่งกาชาดอำเภอเวียงเชียงรุ้ง พร้อมด้วยสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเวียงเชียงรุ้ง หัวหน้าส่วนราชการของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ได้นำสิ่งของที่ได้รับบริจาคจากหน่วยงาน ห้างร้าน ประชาชน ในพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มอบให้เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ) เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมของร้านกาชาดจังหวัดเชียงรายในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช (26 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2557) 

ขอขอบพระคุณทุกหน่วยงาน ห้างร้าน และประชาชนทุกภาคส่วนที่ได้มีส่วนร่วมในการบริจาคสิ่งขอมอบให้กาชาดจังหวัดเชียงรายในครั้งนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น