วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเขาสวรรค์

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ฯพณฯวิสาร เตชะธีราวัฒน์ รมช.มหาดไทย เป็นประธานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเขาสวรรค์ บ้านน้ำตกพัฒนา ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย มีนายพินิจ แก้วจิตคงทอง นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง นำมวลชนกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำท้องที่ท้องถิ่นต้อนรับ
ฯพณฯวิสาร เตชะธีราวัฒน์ รมช.มหาดไทย เป็นประธานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเขาสวรรค์ บ้านน้ำตกพัฒนา ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย เมือวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

แจกผ้าห่มกันหนาวให้ราษฎรพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง "ไทยเบฟ..รวมใจต้านภัยหนาว พ.ศ.2556 ปีที่ 14

เมื่อวันที่ 6 พ.ย.2556 นายพินิจ แก้วจิตคงทอง นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) แจกจ่ายผ้าห่มให้กับราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จำนวน 1,100 ผืน ตามโครงการ"ไทยเบฟ..รวมใจต้านภัยหนาว พ.ศ.2556 ปีที่ 14 ณ หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง