วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเขาสวรรค์

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ฯพณฯวิสาร เตชะธีราวัฒน์ รมช.มหาดไทย เป็นประธานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเขาสวรรค์ บ้านน้ำตกพัฒนา ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย มีนายพินิจ แก้วจิตคงทอง นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง นำมวลชนกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำท้องที่ท้องถิ่นต้อนรับ
ฯพณฯวิสาร เตชะธีราวัฒน์ รมช.มหาดไทย เป็นประธานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเขาสวรรค์ บ้านน้ำตกพัฒนา ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย เมือวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น