วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2556

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกที่เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย

 นายวุฒิกร คำมา ปลัดอาวุโส รักษาการณ์นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง นำทุกภาคส่วน ข้าราชการ ทหาร ประชาชน ในพื้นที่เวียงเชียงรุ้งพร้อมใจกัน ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณตนไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง  มีท่านพระครูวิสิฎวรนาถ กล่าวสัมโมนียคาถา และพรมน้ำพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์จากวัดพระแก้ววันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556

การออกติดตาม เยี่ยมครัวเรือนยากจนของคณะกรรมการฯอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามแก้ไขครอบครัวเรือนยากจน ที่ให้ทีมประจำตำบลออกเยี่ยม ๑๐ รัวเรือนเป้าหมายของแต่ละตำบล และในเขตเทศบาลด้วย ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ จึงมีภาพรวมที่แต่ละทีมมานำเสนอ ภาพอาจจะดูรกๆ เพราะความยากจนทำให้หาภาพที่สวยดูดีไม่เจอนัก เลยนำมากองรวมๆกัน อย่างไรก็ตามการแก้ไขปัญหา สอบถามความช่วยเหลือก็ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายจะมีการประชุมเพื่อให้ความรู้ แนะนำการช่วยเหลืออาชีพต่อไปตามที่ครัวเรือนต้องการการแข่งขันฟุตบอล 7 คน "เวียงเชียงรุ้งคัพ" ครั้งที่ 3 ประจำปี 2556

 
นายอดิเรก ไลไธสง ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา "ฟุตบอลเวียงเชียงรุ้งคัพ" ประจำปี 2556 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เมื่อ22 มิถุนายน 2556 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย มีการแข่งขันทุกวันศุกร์ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มิถุนายน ถึง๑๓ กรกฏาคม ๒๕๕๖ 
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2556

การประชุมคณะกรรมการติดตามแก้ไขครัวเรือนยากจนตกเกณฑ์ จปฐ.

 นายวุฒิกร คำมา ปลัดอาวุโส อำเภอเวียงเชียงรุ้ง รักษาการณ์แทนนายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามแก้ไขครัวเรือนยากจนตกเกณฑ์ จปฐ. เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมเล็กที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง มีทั้งคณะกรรมระดับอำเภอและตำบลเข้าประชุมอย่างพร้อมเพียง โดยทีมพัฒนาชุมชนอำเภอ ชี้แจงนำเสนอข้อมูลต่างๆเสร็จแล้วมีการแบ่งกลุ่มนัดหมาย ออกติดตาม เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป


บรรยากาศการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียงวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2556

การประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖

นายวุฒิกร คำมา หัวหน้างานปกครองอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานในการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๖ แทนท่านนายอำเภอพินิจ แก้วจิตรคงทอง ที่ติดราชการอบรมนักบริการชั้นสูง  เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง
เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กิ่งกาชาดอำเภอเวียงเชียงรุ้ง โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง สำนักงานสาธรณสุขอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมกันดำเนินการรับบริจากโลหิต จากประชาชนพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ณ หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ตั้งแต่ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. มีประชาชน นักเรียน นักศึกษา มาแสดงตัวเข้าร่วมบริจาคจำนวน กว่า ๑๓๐ ราย และที่มีความสมบูรณ์พร้อมสามารถบริจาคได้ ๑๐๔ ราย นับว่าได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ราย
 น้องๆนักเรียน จากโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม มาแสดงตัวกันกลุ่มใหญ่ที่เดียว เช่นเดียวกับทหารจาก นพค.๓๕  สนภ.๓ นทพ ที่มีป้ายการบริจาคเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เทอดไท้มหาราชินี
นพค.๓๕
 น้องจากโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ลุ้นให้กำลังใจเพื่อนที่บริจากโลหิต

 คูณศรีวรรณ นุกาศ กรรมการ กิ่งกาชาดเวียงเชียงรุ้ง ร่วมช่วยด้วยกัน

 บรรยากาศในการบริจาค
 ท่านสาธารณสุขอำเภอเวียงเชียงรุ้ง นายพนม  อนันต์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวน การรับบริจาค