วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2556

การประชุมคณะกรรมการติดตามแก้ไขครัวเรือนยากจนตกเกณฑ์ จปฐ.

 นายวุฒิกร คำมา ปลัดอาวุโส อำเภอเวียงเชียงรุ้ง รักษาการณ์แทนนายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามแก้ไขครัวเรือนยากจนตกเกณฑ์ จปฐ. เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมเล็กที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง มีทั้งคณะกรรมระดับอำเภอและตำบลเข้าประชุมอย่างพร้อมเพียง โดยทีมพัฒนาชุมชนอำเภอ ชี้แจงนำเสนอข้อมูลต่างๆเสร็จแล้วมีการแบ่งกลุ่มนัดหมาย ออกติดตาม เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป


บรรยากาศการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียงไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น