วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2558

ตรวจเยี่ยมอ่างเก็บน้ำโครงการปิดทองหลังพระ บ้านนาเจริญ

นายบุญล้อม ดีเสริมยศ ปลัดอาวุโส รักษาการนายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จาก อบต.ป่าซาง และพี่น้องประชาชนบ้านนาเจริญ ร่วมกันต้อนรับคณะทำงานประเมินผลการดำเนินการโครงการปิดทองหลังพระของจังหวัดเชียงราย เมื่อเช้าวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ อ่างเก็บน้ำบ้านนาเจริญ
วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2558

วัน...อปพร.
 อำเภอเวียงเชียงรุ้งจัดงานวัน อปพร. ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘ มีนายบุญล้อม ดีเสริมยศ ปลัดอาวุโส รักษาการนายอำเภอเวียงเชียงรุ้งเป็นประธาน  มีนายอัครเดช ไชยคำมา ปลัดอำเภอกล่าวรายงาน ในงานมีการมอบเกียรติบัตรบุคคลที่เป็น อปพร ดีเด่นมีผลงานยอดเยี่ยมด้วย การสาธิตการดับเพลิง ทีมดับเพลิง กีฬา ประกวดร้องเพลง

วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2558

งานของดีเวียงเชียงรุ้ง


กลุ่มสตรีมากันพร้อมเพียง
อำเภอเวียงเชียงรุ้งจัดการประชุมสัมนากลุ่มพัฒนาสตรี  โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเป็นเจ้าภาพงบประมาณ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ภาคเช้าเป็นพิธีเปิดและการบรรยายบนเวทีโดยท่านเกษตรอำเภอ ท่านพัฒนาการอำเภอ ผอ.กองสวัสดิการฯ อบจ.และเยาวชนเจ้าของผลงานโอทอปดีเด่นเวียงเชียงราย
นายบุญล้อม ดีเสริมยศ 

เยี่ยมชมสินค้าโอทอบ
นายปฏิภาณ นัยติ๊บ  สจ.อำเภอเวียงเชียงรุ้ง พบปะกลุ่มสตรี
ข้าวกล้อง 

มะขามและผลผลิตเกษตร


เสื่อทอและสินค้าผู้สูงอายุจากการสนับสนุนของครู กศน.


มีดบ้านโป่ง

เทียนหอมบ้านสันไทรงาม

ผักปลอดสารพิษ

ผ้าไหมและข้าวไรท์บ้านร่องหวาย


ดอกไม้ประดิษฐ์บ้านเนินไทรพัฒนา

บรรยากาศการวางสินค้าโอทอป
หทัยรัตน์ มูลศาสตร์ เยาวชนดีเด่นด้านสินค้าโอทอป

ผลผลิตจากหม่อนไหม
โรงเรียนเสริมสวยสร้อยทิพย์มาบริการ