วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2558

วันคณะกรรมการหมู่บ้าน

 อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จัดการอบรม ประชุม คณะกรรมการหมู่บ้านที่เรียกว่าโรงเรียนกอมอ ผ่านไปเกือบปี วันนี้จบอย่างเป็นทางการมอบใบประกาศ ให้ทุกคนที่ผ่านการอบรม เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
 นายอินจันทร์ สิทธิขันแก้ว ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน กล่าวความในใจพบปะคณะกรรมการหมู่บ้าน 
 บรรยากาศการประชุม
 อ่านสารน์นายกรัฐมนตรีเนื่องในวันกรรมการหมู่บ้าน
 พีธีมอบวุฒิบัตรผ่านการอบรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น