วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2558

ประชุมพิจารณาคนดีศรีเวียงเชียงรุ้งและเตรียมงานวัฒนธรรมของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง


นายบุญล้อม ดีเสริมยศ ปลัดอาวุโส  รักษาการนายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานการประชุมพิจารณาคนดีศรีเวียงเชียงรุ้งในภาคเช้า  และบ่ายประชุมเตรียมงานส่งเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรมของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น