วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2559

เป็นประธานเปิดการอบรมและซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ อบต.ดงมหาวัน

26 สิงหาคม 2559 เวลา 09.45น.นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอ.เวียงเชียงรุ้ง จ.ชร.เป็นประธานเปิดการอบรมและซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ อบต.ดงมหาวัน โดยมี อป.พร.ในเขต อบต.ดงมหาวัน,กำลังพลจาก นพค.35,ชุดมวลชนสัมพันธ์ และมูลนิธิสยามรวมใจ ร่วมกิจกรรมด้วย และนายก อบต.ดงมหาวัน เป็นผู้กล่วงรายงาน

ร่วมทำบุญวันพระพบปะชาวบ้าน ณ วัดศรีศักดิ์พัฒนา

26 สิงหาคม 2559 เวลา 06.30น.นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอ.เวียงเชียงรุ้ง จ.ชร.พร้อมด้วยส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน สภาวัฒนธรรมอำเภอ ร่วมทำบุญวันพระพบปะชาวบ้าน ณ วัดศรีศักดิ์พัฒนา บ้านดงป่าสัก ต.ทุ่งก่อ ได้แจ้งข้อราชการเช่นให้เฝ้าระวังอุทกภัย,การกำจัดขยะ,การลดอุบัติเหตุ,ปัญหายาเสพติด,การปลูกฝังค่านิยมที่ดีและสร้างวินัยให้เยาวชนฯลฯ

เลิศด้านโรงเรียนวิถีพุทธต้นแบบ

22 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30น.นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอ.เวียงเชียงรุ้ง จ.ชร.เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์อาเซียนและห้องสมุด ณ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม พร้อมชมผลงานชนะเลิศแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน และเป็นเลิศด้านโรงเรียนวิถีพุทธต้นแบบฯลฯ

ทำบุญวันพระพบปะชาวบ้าน ณ วัดดอยธรรมาราม

18 สิงหาคม 2559 เวลา06.30น.นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอ.เวียงเชียงรุ้ง จ.ชร.พร้อมด้วยส่วนราชการ,สภาวัฒนธรรม, อปท. กำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมทำบุญวันพระพบปะชาวบ้าน ณ วัดดอยธรรมาราม ม.9 ต.ดงมหาวัน ได้แจ้งข้อราชการเช่น การคัดแยกขยะ,การลดอุบัติเหตุทางถนน,การเฝ้าระวังน้ำท่วม,ปัญหายาเสพติดฯลฯ

ตรวจสอบการระบายน้ำของฝายแม่เผื่อ

16 สิงหาคม 2559 เวลา 15.00น.นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอ.เวียงเชียงรุ้ง จ.ชร.ร่วมกับนายก ทต.บ้านเหล่า และผู้ใหญ่บ้านบ้านแม่เผื่อ ตรวจสอบการระบายน้ำของฝายแม่เผื่อซึ่งเป็นจุดแคบหรือคอขวดน้ำระบายได้ช้าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้น้ำท่วมชุมชนในเทศบาลตําบลบ้านเหล่าโดยเฉพาะบ้านแม่เผื่อทั้งนี้ได้ข้อตกลงเบื้องต้นที่จะเพิ่มช่องระบายน้ำและไม่ส่งผลเสียหายต่อชาวนาผู้ใช้น้ำ

วันแม่แห่งชาติ

12 ส.ค.2559 เวลา 07.00-20.30น.นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอ.เวียงเชียงรุ้ง จ.ชร.นำปวงพสกนิกรทุกหมู่เหล่าในพื้นที่ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 85 รูป จากนั้นประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล และร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพรในภาคค่ำเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติ และตลอดคืนที่ผ่านมาเหตุการณ์ปกติ ครับ

ร่วมทำบุญวันพระพบปะชาวบ้านช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

11 ส.ค.2559 เวลา06.00น.นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอ.เวียงเชียงรุ้ง จ.ชร.พร้อมด้วยส่วนราชการ ,อปท.,กำนันผู้ใหญ่บ้าน,ผอ.สถานศึกษา ร่วมทำบุญวันพระพบปะชาวบ้านช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดห้วยหมากเอียก ต.ป่าซาง พร้อมแจ้งข้อราชการเช่น การเฝ้าระวังน้ำท่วม การปกป้องเทิดทูลสถาบัน(วันแม่) การคัดแยกขยะฯลฯ

พิธีวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน

10 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00น.นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอ.เวียงเชียงรุ้ง จ.ชร.เป็นประธานพิธีวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมอำเภอ มีพระสงฆ์ 9 รูปเจริญพระพุทธมนต์ ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เจริญไชยมงคลคาถา การปฎิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด การมอบประกาศเกียรติคุณผู้ได้รับรางวัลและผลงานดีเด่นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานต่อไป โดยมีส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนร่วมงาน

เยี่ยมชมเกษตรกรผู้ปลูกแก้วมังกร

8 ส.ค. 2559 นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอ.เวียงเชียงรุ้ง จ.ชร.เข้าเยี่ยมชมเกษตรกรผู้ปลูกแก้วมังกรพืชเศรษฐกิจตัวใหม่สร้างรายได้ให้ชาวเวียงเชียงรุ้ง (บ้านโป่ง ต.ทุ่งก่อ) เป็นอย่างดี ณ ขณะนี้ กิโลกรัมละ 25 บาท

แจกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ในการออกเสียงประชามติ

6 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30-12.00น.นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอ.เวียงเชียงรุ้ง จ.ชร.พร้อมด้วยอนุฯผู้ช่วยอนุฯออกเสียงฯอำเภอฯแจกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ในการออกเสียงประชามติ ณ หอประชุมอำเภอ เหตุการณ์ปกติ

โครงการคัดแยกขยะ

5 สิงหาคม 2559 เวลา09.30น.นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอ.เวียงเชียงรุ้ง จ.ชร.ประชุมชี้แจงราษฎรบ้านทุ่งก่อ ม.4 ต.ทุ่งก่อ เรื่องโครงการคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะจากต้นทางหรือครัวเรือน ร่วมกับ ทต.บ้านเหล่า พร้อมเชิญชวนไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติ 7 สิงหาคม 2559

ร่วมลงแขกดำนา

3 สิงหาคม 2559 เวลา11.00น.นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอ.เวียงเชียงรุ้ง จ.ชร.ร่วมลงแขกดำนากับพี่น้องบ้านทุ่งก่อ ต.ทุ่งก่อ เพื่อเอาแรงให้ชาวบ้านไปออกเสียงประชามติในวันที่ 7 ส.ค.2559 โดยมี สาธารณสุขอำเภอ สัสดีอำเภอ นายก ทต.บ้านเหล่า และชาวบ้านทุ่งก่อทุกหลังคาเรือน(250คน)ร่วมกิจกรรม(เป็นนาของคนทั้งหมู่บ้าน12ไร่)

รณรงค์ให้ประชาชนไปออกเสียงประชามติ

3 สิงหาคม 2559 เวลา09.00น.นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอ.เวียงเชียงรุ้ง จ.ชร.เป็นประธานปล่อยขบวนจักรยานนักเรียนและประชาชนเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนไปออกเสียงประชามติในเขต ต.ป่าซาง ณ รร.บ้านห้วยขี้เหล็ก มีอนุกรรมการออกเสียฯอำเภอ ส่วนราชการ อปท.กำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม. ชรบ. อป.พร.ฯร่วมกิจกรรม

งานรำลึกครบรอบมรณภาพปีที่ 10 หลวงปู่ขาน ฐานวโร

30 กรกฎาคม 2559 เวลา18.00-21.00น.นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอ.เวียงเชียงรุ้ง จ.ชร.เป็นประธานในงานรำลึกครบรอบมรณภาพปีที่ 10 หลวงปู่ขาน ฐานวโร ณ วัดป่าบ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ มีพระสงฆ์ฝ่ายธรรมยุตร่วมสวดมาติกา 110 รูปและลูกศิษย์ร่วมงานจำนวนมาก
27 กรกฎาคม 2559 เวลา10.00น.นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอ.เวียงเชียงรุ้ง จ.ชร.เป็นประธานเปิดการเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติของโรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียกร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน,อสม.,ชรบ.,ในเขตบริการทั้ง 3 หมู่บ้าน ตามถนนภายในหมู่บ้าน

การประชุมการพัฒนาระบบสารสนเทศติดตามและเฝ้าระวังเตือนภัยน้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยงภัย

26 กรกฎาคม 2559 เวลา13.30น.นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย.เป็นประธานเปิดการประชุมการพัฒนาระบบสารสนเทศติดตามและเฝ้าระวังเตือนภัยน้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยงภัย ณ ห้องประชุม ทต.บ้านเหล่า มีส่วนราชการ อปท.,กำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมประชุม

นายอำเภอร่วมประชุมคณะสงฆ์ในเขตปกครอง จ.ชร.(ธรรมยุต)

25 กรกฎาคม 2559 เวลา08.30น.นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงรายกล่าวต้อนรับในการประชุมคณะสงฆ์ในเขตปกครอง จ.ชร.(ธรรมยุต)ณ วัดป่าบ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ โดยมี พระราชญาณกวี รักษาการเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย(ธรรมยุต)เป็นประธานเปิดการประชุมและมีเจ้าคณะอำเภอ,ตำบล,เจ้าอาวาสทุกวัดในเชียงรายร่วมประชุม

นายอำเภอร่วมพิธีฌาปนกิจศพแม่หม้อ จันตาวงศ์

23 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00น.นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงรายเป็นประธานพิธีฌาปนกิจศพแม่หม้อ จันตาวงศ์ มารดาของท่านกำนันนา จันตาวงศ์ อดีตกำนัน ต.ป่าซาง ณ ฌาปนสถานบ้านห้วยหมากเอียก ต.ป่าซาง

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ทำบุญวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดเทพปราณี บ้านโป่ง

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2559 เวลา 07.00 น.นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย.ร่วมทำบุญวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดเทพปราณี บ้านโป่ง ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง โดยมีพุทธศาสนิกชนมาร่วมทำบุญจาก 3 หมู่บ้านประมาณ 300 คนพร้อมนี้ได้แจ้งข้อราชการและเชิญชวนไปออกเสียงประชามติในวันที่ 7 สิงหาคม 2559

ไหว้สาแม่ฟ้าหลวง

นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอเวียงเชียงรุ้งนำทุกภาคส่วนอำเภอเวียงเชียงรุ้งถวายเครื่องสักการะพระบรมรูปสมเด็จย่า เนื่องในวันสวรรคต ของสมเด็จพระศรีนครินทร์บรมราชชนนี ณ ไร่แม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง เชียงราย เช้าวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ออกหน่วยบริการ อ.ยิ้มเคลื่อนที่

นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย พร้อมด้วยส่วนราชการ, องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น.,หน่วย นพค.35,วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งฯ ร่วมออกหน่วยบริการ อ.ยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ้านปงเคียน ม.8 ต.ดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 
15 กรกฎาคม 2559 เวลา09.45น. พร้อมนี้ได้สร้างการรับรู้ที่ถูกต้อง และเชิญชวนประชาชนไปออกเสียงประชามติในวันที่ 7 ส.ค.59

เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field day)

นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field day) ณ แปลงเรียนรู้การผลิตข้าว ต.ทุ่งก่อ ทั้งนี้ได้กล่าวชี้แจงและเชิญชวนเกษตรกรผู้มาร่วมงานไปออกเสียงประชามติ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ณ หน่วยออกเสียงฯประจำหมู่บ้าน เมื่อวันที่ 
15 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00น.

ให้ไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติในวันที่ 7 สิงหาคม 2559

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.45น.นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงรายพบปะทักทายกับประชาชนที่มารับบริการที่ห้องทะเบียนอำเภอพร้อมแนะนำให้ไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติในวันที่ 7 สิงหาคม 2559ให้มากที่สุดและถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนในการมีส่วนร่วมพัฒนาและปฏิรูปประเทศของเรา

หล่อเทียนพรรษา

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00น.นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย.เป็นประธานพิธีหล่อเทียนพรรษา ที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ดำเนินการเตรียมนำไว้นำไปถวายวัดต่างๆในพื้นที่ ณ วัดสันไทรงาม ม.5 ต.ดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย มีประชาชนพื้นที่ดงมหาวันมาร่วมทำบุญจำนวนมาก