วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field day)

นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field day) ณ แปลงเรียนรู้การผลิตข้าว ต.ทุ่งก่อ ทั้งนี้ได้กล่าวชี้แจงและเชิญชวนเกษตรกรผู้มาร่วมงานไปออกเสียงประชามติ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ณ หน่วยออกเสียงฯประจำหมู่บ้าน เมื่อวันที่ 
15 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00น.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น