วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ติดตามการดำเนินงานโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านฯ(หมู่บ้านละสองแสน)

วันที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00น.นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอ.เวียงเชียงรุ้ง จ.ชร.พร้อมทีมงานออกตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านฯ(หมู่บ้านละสองแสน) ของแต่ละหมู่บ้านในพื้นที่พบว่ากำลังเร่งรัดดำเนินการและหลายหมู่บ้านกำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนนี้(มิ.ย.)และภาพรวมจะดำเนินการทันตามกำหนดเวลาที่กำหนด(31 ก.ค.59)

เปิดศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.2559 เวลา 09.30 น. นำโดยนายอนันต์  สมุทรารินทร์ นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและนักศึกษาประชาชน ร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ประจำตำบล และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติครบรอบในหลวงครองราชครบ 70ปี


วันที่ 13 มิ.ย.2559 เวลา 09.30 น. นำโดยนายอนันต์  สมุทรารินทร์ นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและนักศึกษาประชาชน ร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ประจำตำบล

พิธีทำบุญขุนน้ำ

17 มิถุนายน 2559 เวลา 10.09-12.30น.นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอ.เวียงเชียงรุ้ง จ.ชร.เป็นประธานในพิธีทำบุญขุนน้ำ ณ อ่างเก็บน้ำห้วยหมากเอียกในพระราชดำริ ม.8 ต.ป่าซาง พร้อมเดินสำรวจปริมาณน้ำซึ่งมีปริมาณเพียงพอในการทำนาปี แต่ยังขาดคลองส่งน้ำที่เป็นดาดคอนกรีตระยะทางประมาณ 1,300 เมตร

ติดตามการดำเนินงานโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านฯ(หมู่บ้านละสองแสน)

13 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00น.นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอ.เวียงเชียงรุ้ง จ.ชร.พร้อมทีมงานออกตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านฯ(หมู่บ้านละสองแสน) ของแต่ละหมู่บ้านในพื้นที่พบว่ากำลังเร่งรัดดำเนินการและหลายหมู่บ้านกำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนนี้(มิ.ย.)และภาพรวมจะดำเนินการทันตามกำหนดเวลาที่กำหนด(31 ก.ค.59)

กิจกรรมรับบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย

7 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30-12.00น.นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอ.เวียงเชียงรุ้ง จ.ชร.พร้อมด้วยนายกกิ่งกาชาดสมาชิกกิ่งกาชาดเวียงเชียงรุ้งร่วมกิจกรรมรับบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ณ หอประชุมอำเภอ มีผู้มายื่นความจำนงบริจาคโลหิต 139 คน บริจาคโลหิตได้ 113 คน ได้โลหิตทั้งสิ้น 45,550 ซีซี

วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2559

โครงการประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติด

วันที่ 5 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง. มอบหมายให้นายกฤษฎา ชัยยา ปลัดอำเภอพร้อมด้วยชุดปฎิบัติการตำบล ทหารชุดชป.มวลชน ตำรวจ. สสอ.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินโครงการประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืนในขั้นตอนที่ 3 ประกาศวาระหมู่บ้านแก้ไขปัญหายาเสพติด(ประชาคมครั้งที่ 1) มีการคัดเลือกกรรมการชุมชนเข้มแข็ง/. ขั้นตอนที่4 ประชาสัมพันธ์. ในพื้นที่ บ้านใหม่มหาวัน หมู่ 12 ต. ดงมหาวัน/บ้านห้วยขี้เหล็กใต้ ม2 ต.ป่าซาง อ. เวียงเชียงรุ้ง. จ.เชียงราย ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี