วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2559

สภากาแฟ

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 เวลา 07.00น.นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอ.เวียงเชียงรุ้ง จ.ชร.จัดให้มีสภากาแฟ ณ โถงด้านหน้าที่ว่าการอำเภอ เพื่อให้ส่วนราชการ อปท. รัฐวิสาหกิจ และทุกภาคส่วนในพื้นที่ได้พบปะหารือแบบไม่เป็นทางการหลายเรื่องเช่นการช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย เตรียมรณรงค์การออกเสียประชามติ การเตรียรับสถานการณ์อุทกภัย ความก้าวหน้า คก.เพิ่มศักยภาพหมู่บ้านฯ การดำเนินกิจกรรมของสหพันธ์ม้งและชนเผ่าแห่งประเทศไทย การจัดชกมวยการกุศลของ สภ.เวียงเชียงรุ้ง การป้องกันไข้เลือดออกฯลฯได้ผลน่าพอใจระดับหนึ่ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น