วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2559

มอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง พัฒนาการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง พร้อมผู้แทน อบต.ดงมหาวัน มอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน ๓ ทุน แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น