วันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2557

ประชุมสมาชิกสภาวัฒนธรรมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

นายธนิต สุภาแสน นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และมอบนโยบายการดำเนินงานในพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  เมื่อเช้าวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง มีนายอุดมศักดิ์ คันธาเศรษฐ ประธานวัฒนธรรมอำเภอกล่าวรายงาน และแจ้งวัตถุประสงค์การดำเนินงานประชาคมรากวัฒนธรรม "ของดีบ้านฉัน" กิจกรรมฮักฮีต ตามฮอยประวัติ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพ่อขุนเม็งรายมหาราช

เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2557 อำเภอเวียงเชียงรุ้ง โดยนายธนิต สุภาแสน นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ส่วนราชการ และประชาชนชาวอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมเดินขบวนในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจำปี 2557 และร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ห้าแยกพ่อขุนวันจันทร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2557

ยินดีต้อนรับท่านนายอำเภอเวียงเชียงรุ้งท่านใหม่

ขอต้อนรับท่านนายอำเภอธนิต สุภาแสน ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นนายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง คนใหม่แทนท่านนายอำเภอพินิจ แก้วจิตคงทองที่เดินทางไปรับตำแหน่งใหม่อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
ท่านนายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง มอบของที่ระลึกสำหรับผู้ที่มาส่งและมาต้อนรับ
บายศรีสู่ขวัญให้ท่านนายอำเภอใหม่

นายอำเภอเวียงแก่น นายทัศนัย สุธาพจน์ (เสื้อดำ) และนายอำเภอเชียงคำ นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล (เสื้อส้ม) และ สจ.เขต อ.เวียงเชียงรุ้ง นายปภาณ นัยติ๊บ ร่วมแสดงความยินดี

รอง ผวจ.ชร. ท่าน ผจญ ปรัชสกุล และภริยา ร่วมแสดงความยินดี
ผจก.ร.ร.อนุบาลกัลญารัตน์ ร่วมแสดงความยินดี 15 ม.ค. 2557
นายดวงเนตร เตวิยะ ปศุสัตว์อำเภอป่าแดดร่วมแสดงความยินดี
 


วันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2557

ด้วยรักและผูกพันธ์

ขอแสดงความยินดีที่ท่านนายอำเภอพินิจ แก้วจิตคงทอง ได้ย้ายไปรับตำแหน่งใหม่เป็นนายอำเภอที่อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน จะได้ไปรายงานตัวที่จังหวัดน่านวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗ เพื่อแสดงความรักและน้ำใจที่ท่านได้สร้างผลงานที่ดีงามไว้ที่เวียงเชียงรุ้ง ทุกภาคส่วนของอำเภอเวียงเชียงรุ้งพร้อมจัดงาน ด้วยรักและผูกพันธ์ ให้ท่านนายอำเภอพินิจ ในเย็นวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗วันอังคารที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2557

อำเภอเวียงเชียงรุ้งเดินรณรงค์สนับสนุนการเลือกตั้ง

ปลัดอาวุโส วุฒิกร คำมา กล่าวรายงาน
 วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2557 นายพินิจ แก้วจิตคงทอง เป็นประธาน เปิด  การเดินรณรงค์สนับสนุนการเลือกตั้ง ณ สนามโรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้นำชุมชน ประชาชน ร่วมกัน เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557
นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง กับผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ การเดินเริ่มจากโรงเรียนอนุบลตามถนน กรป กลาวงไปถึงปั๊มน้ำมันคอสโม 

วันศุกร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2557

ทำบุญปีใหม่เพื่อความเป็นศิริมงคล

ท่านพระครูวิสิฏวรนาถเจ้าคณะอำเภอมอบปฏิทินพระแก้วมรกตให้นายอำเภอเพื่อแจกให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
 นายพินิจ แก้วจิตรคงทอง นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานในการทำบุญนิมนต์พระสงฆ์ ๙ รูปมาเจริญพระพุทธมนต์ชัยมงคลคาถา เพื่อความเป็นศิริมงคล เป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการ เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเล็กที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เมื่อเช้าวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗ และในตอนบ่าย จัดให้มีการแลกของขวัญ รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน
 บรรยากาศการทำบุญ