วันศุกร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2557

ทำบุญปีใหม่เพื่อความเป็นศิริมงคล

ท่านพระครูวิสิฏวรนาถเจ้าคณะอำเภอมอบปฏิทินพระแก้วมรกตให้นายอำเภอเพื่อแจกให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
 นายพินิจ แก้วจิตรคงทอง นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานในการทำบุญนิมนต์พระสงฆ์ ๙ รูปมาเจริญพระพุทธมนต์ชัยมงคลคาถา เพื่อความเป็นศิริมงคล เป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการ เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเล็กที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เมื่อเช้าวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗ และในตอนบ่าย จัดให้มีการแลกของขวัญ รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน
 บรรยากาศการทำบุญ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น