วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2558

นายอำเภอร่วมประชุมกับหมู่บ้านเวียงคำฟ้า(เวียงราชพลี).


เมื่อวันที่ 9 กันยายน58. เวลา 09.00น นางวันดี ราชชมภู นายอำเภอเวียงเชียงรุ้งพร้อมด้วยกำนันสมจันทร์ เผือกนอกนำทหาร  ตำรวจและจนท. อบต.ดงมหาวัน/จนท.รพ.สต.ดงมหาวันร่วมประชุมกับหมู่บ้านเวียงคำฟ้า(เวียงราชพลี). ผู้นำหมู่บ้านและผู้ช่วย เสร็จแล้วได้นำชมบริเวณหมู่บ้าน และขอความช่วยเหลือระบบน้ำประปา
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น