วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2558

ประชุมท้องถิ่นท้องที่และผอ.ช่างทั้ง 2 แห่งเพื่อพิจารณาโครงการตำบลละ5ล้าน


เมื่อบ่ายวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ นางวันดี ราชชมภู เป็นประธานประชุมกลุ่มผู้นำท้องถิ่นท้องที่และผอ.ช่างทั้ง 2 แห่งเพื่อพิจารณาโครงการตำบลละ 5 ล้าน ของตำบลทุ่งก่อ. ณ ทต.บ้านเหล่า ตามนโยบายเร่งด่วนรัฐบาล

ประชุมท้องถิ่นท้องที่และผอ.ช่างทั้ง 2 แห่งเพื่อพิจารณาโครงการตำบลละ5ล้านของตำบลทุ่งก่อ. ณ ทต.บ้านเหล่า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น