วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2558

ตรวจด่านจุดสกัดประจำหมู่บ้าน

 วันที่๗สิงหาคม ๕๘ เวลา ๒๐:๑๐ น.ถึง๒๓.๕๕ นอ.เวียงเชียงรุ้งได้มอบหมายให้ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงและปลัดอำเภอฝ่ายปกครองพร้อมด้วยสมาชิกอส.ร่วมตรวจด่านจุดสกัดประจำหมู่บ้านทั้ง16จุดตำบลป่าซาง ได้รับการต้อนรับจากกำนัน,นายกอบต.,ชุดชรบ.อปพร เป็นอย่างดีเหตุการณ์ในพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยปกติดวันที่๗สิงหาคม ๕๘ เวลา ๒๐:๑๐ น.ถึง๒๓.๕๕ นอ.เวียงเชียงรุ้งได้มอบหมายให้ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงและปลัดอำเภอฝ่ายปกครองพร้อมด้วยสมาชิกอส.ร่วมตรวจด่านจุดสกัดประจำหมู่บ้านทั้ง16จุดตำบลป่าซาง ได้รับการต้อนรับจากกำนัน,นายกอบต.,ชุดชรบ.อปพร เป็นอย่างดีเหตุการณ์ในพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยปกติด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น