วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2558

วันนี้ 10 กันยา58 เวลาตั้งแต่09.00 - 12.00 น นายอำเภอเวียงเชียงรายออกพื้นที่สำรวจอ่างเก็บน้ำห้วยร่องขุ่น หมู่8 ต.ทุ่งก่อพ่อหลวงอำนาจ/ผช.และส.อบต.ทั้งสองท่านนำเข้าพื้นที่

นายอำเภอลงพื้นที่พบปะ อสม. เขตบริการ รพ.สต.ป่าซาง(ห้วยห้าง)


เมื่อบ่ายวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ นางวันดี ราชชมภู นายอำเภอลงพื้นที่พบปะ อสม. เขตบริการ  รพ.สต.ป่าซาง(ห้วยห้าง) จำนวน 109 คน  และตรวจเยี่ยมรพ.สต.ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอ ขอขอบคุณหมอและทีมงานทึ่ดูแลนายอำเภอเป็นอย่างดี

  


นายอำเภอร่วมประชุมกับหมู่บ้านเวียงคำฟ้า(เวียงราชพลี).


เมื่อวันที่ 9 กันยายน58. เวลา 09.00น นางวันดี ราชชมภู นายอำเภอเวียงเชียงรุ้งพร้อมด้วยกำนันสมจันทร์ เผือกนอกนำทหาร  ตำรวจและจนท. อบต.ดงมหาวัน/จนท.รพ.สต.ดงมหาวันร่วมประชุมกับหมู่บ้านเวียงคำฟ้า(เวียงราชพลี). ผู้นำหมู่บ้านและผู้ช่วย เสร็จแล้วได้นำชมบริเวณหมู่บ้าน และขอความช่วยเหลือระบบน้ำประปา
ประชุมท้องถิ่นท้องที่และผอ.ช่างทั้ง 2 แห่งเพื่อพิจารณาโครงการตำบลละ5ล้าน


เมื่อบ่ายวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ นางวันดี ราชชมภู เป็นประธานประชุมกลุ่มผู้นำท้องถิ่นท้องที่และผอ.ช่างทั้ง 2 แห่งเพื่อพิจารณาโครงการตำบลละ 5 ล้าน ของตำบลทุ่งก่อ. ณ ทต.บ้านเหล่า ตามนโยบายเร่งด่วนรัฐบาล

ประชุมท้องถิ่นท้องที่และผอ.ช่างทั้ง 2 แห่งเพื่อพิจารณาโครงการตำบลละ5ล้านของตำบลทุ่งก่อ. ณ ทต.บ้านเหล่า

ตรวจด่านจุดสกัดประจำหมู่บ้าน

 วันที่๗สิงหาคม ๕๘ เวลา ๒๐:๑๐ น.ถึง๒๓.๕๕ นอ.เวียงเชียงรุ้งได้มอบหมายให้ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงและปลัดอำเภอฝ่ายปกครองพร้อมด้วยสมาชิกอส.ร่วมตรวจด่านจุดสกัดประจำหมู่บ้านทั้ง16จุดตำบลป่าซาง ได้รับการต้อนรับจากกำนัน,นายกอบต.,ชุดชรบ.อปพร เป็นอย่างดีเหตุการณ์ในพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยปกติดวันที่๗สิงหาคม ๕๘ เวลา ๒๐:๑๐ น.ถึง๒๓.๕๕ นอ.เวียงเชียงรุ้งได้มอบหมายให้ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงและปลัดอำเภอฝ่ายปกครองพร้อมด้วยสมาชิกอส.ร่วมตรวจด่านจุดสกัดประจำหมู่บ้านทั้ง16จุดตำบลป่าซาง ได้รับการต้อนรับจากกำนัน,นายกอบต.,ชุดชรบ.อปพร เป็นอย่างดีเหตุการณ์ในพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยปกติด

วันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2558

ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนสัญจร(กบอ.)

 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น นางวันดี ราชชมภู นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนสัญจร(กบอ.) ณ ห้องประชุมหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 ขอบพระคุณท่าน  ผบ.นพค.35และเสธฯอ้นที่อำนวยความสะดวกและบริการอาหารมื้อเที่ยงให้ผู้เข้าร่วมประชุมด้วย