วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2558

วันปิยมหาราช


นางวันดี ราชชมภู นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ท้องถิ่น ท้องที่ เครือข่ายประชาชน ร่วมกันจัดพิธีถวายพวงมาลาในวันปิยะมหาราช เพื่อรำลึกพระคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราช ณ สนามบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 

นายอำเภอเวียงเชียงรุ้งร่วมปล่อยปลาที่ห้วยดีหมี

 นางวันดี ราชชมภู นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง พร้อมด้วยผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ประชาชน ทหาร ร่วมกันปล่อยปลาที่อ่างเก็บน้ำห้วยดีหมี ตำบลป่าซาง เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘


ถวายเครื่องสักการะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่าที่ตำหนักดอยตุงเนื่องในวันพระราชสมภพ

นางวันดี ราชชมภู นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง นำประชาชนอำเภอเวียงเชียงรุ้งร่วมถวายเครื่องสักการะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ในวันที่ 21 ตุลาคม 2558 ที่พระตำหนักดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ที่ประกอบด้วยขบวนเครื่องราชสักการะ มีพานพุ่มดอกไม้สด ต้นเทียน ต้นผึ้ง จากกลุ่มพลังมวลชนจาก 18 อำเภอของจังหวัดเชียงราย

                    

วันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ร่วมประชุมชี้แจงราษฎรบ้านแม่เผื่อ ม.4 ต.ดงมหาวัน ประกาศให้มีการเลือกผู้ใหญ่บ้าน

 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 58  เวลา 08.00 น นางวันดี ราชชมภู นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง พร้อมด้วย นายอนุรักษ์ คงมา ,นางเบญจพรรณ ฮิโรซุ ปลัดอำเภอ, นายสมจันทร์  เผือกนอก กำนันตำบลดงมหาวัน ร่วมประชุมชี้แจงราษฎรบ้านแม่เผื่อ ม.4 ต.ดงมหาวัน ประกาศให้มีการเลือกผู้ใหญ่บ้าน แทนคนเดิมที่ลาออก
 รับสมัครวันที่ 7-9  ต.ค 58 
 เลือกตั้งวันที่ 27 ต.ค 58 และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งให้บริสุทธิ์ ยุติธรรม ห้ามซื้อสิทธิ์ขายเสียงห้ามสัญญาว่าจะให้ทรัพย์สิน เงินทอง เพื่อจูงใจให้ไปใช้สิทธิ์เลือกหรือไม่เลือกผู้ใด 
ตั้งแต่วันที่ 6 ต.ค เป็นต้นไปจนถึงวันเลือก มีราษฎรสนใจเข้าร่วมประชุมกันอย่างคับคั่งวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2558

นายอำเภอเวียงเชียงรุ้งออกตรวจพื้นที่ก่อสร้างถังพักน้ำบ้านเวียงคำฟ้าราชพลี

นางวันดี ราชชมภู นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง พร้อมด้วยทีม อส.และทหารชุด ชป.มวลชน ร.พัน 4 ออกตรวจพื้นที่ก่อสร้างถังพักน้ำบ้านเวียงคำฟ้าราชพลี ม.9 ต.ดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เมื่อบ่ายวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ งบระตุ้นเศรษฐกิจช่วยคนยากจนตำบลละห้าล้านธรรมนำงานที่วัดบ้านสันไทรงาม ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

   วันจันทร์ที่ 5 ตุลาม58 เวลา 06.30  น นางวันดี ราชชมภู นายอำเภอเวียงเชียงรุ้งนำหน่วยงานราชการ สาธารณสุขอำเภอ/ปศุสัตว์ฯ/วัฒนธรรมอำเภอ/จนท.รพ.สต.บ้านดงมหาวัน/ทหารชุด ชป.มวลชน ร.พัน 4 /ท้องถิ่นและกำนันผู้ใหญ่บ้านปฎิบัติธรรมวันสวนะ ที่วัดสันไทรงาม ต.ดงมหาวัน  มีผู้มาร่วมทำบุญจำนวน  162 คน


    นายอำเภอและส่วนราชการได้ชี้แจงนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลโดยเฉพาะงบกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยเหลือคนยากจนที่สำนักงบประมาณอนุมัติเงินมาให้แล้ว บ้านสันไทรงามมีกลุ่มอาชีพที่ได้รับงบฯจำนวน. 8  กลุ่ม งบประมาณกว่าหนึ่งล้านสองแสนบาท กำชับให้คณะกรรมการหมู่บ้านร่วมกันตรวจสอบการดำเนินงานและประชาสัมพันธ์โครงการให้ทุกคนในหมู่บ้านทราบ ร่วมคิด ร่วมรับผิดชอบด้วยกันเพื่อความยั่งยืนของ  โครงการและสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายทึ่รัฐบาลคาดหวัง  การดำเนินโครงการให้โปร่งใส ตรวจสอบได้ ผลประโยชน์ประชาชนได้รับแท้จริง
     เสร็จแล้วเดินทางเยี่ยมผู้ที่โดนยาฆ่าหญ้า บ้านดงมหาวัน กับท่านสาธารณสุขอำเภอ/ผอ.รพสต./ผู้นำชุมชนและทหาร  เห็นสมควรว่าเรื่องพิษภัยสารเคมีต่างๆน่าจะเป็นวาระเร่งด่วนของอำเภอเวียงเชียงรุ้งต่อไป