วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2558

วันปิยมหาราช


นางวันดี ราชชมภู นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ท้องถิ่น ท้องที่ เครือข่ายประชาชน ร่วมกันจัดพิธีถวายพวงมาลาในวันปิยะมหาราช เพื่อรำลึกพระคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราช ณ สนามบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น