วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2558

นายอำเภอเวียงเชียงรุ้งออกตรวจพื้นที่ก่อสร้างถังพักน้ำบ้านเวียงคำฟ้าราชพลี

นางวันดี ราชชมภู นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง พร้อมด้วยทีม อส.และทหารชุด ชป.มวลชน ร.พัน 4 ออกตรวจพื้นที่ก่อสร้างถังพักน้ำบ้านเวียงคำฟ้าราชพลี ม.9 ต.ดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เมื่อบ่ายวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ งบระตุ้นเศรษฐกิจช่วยคนยากจนตำบลละห้าล้านไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น