วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

การเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยห้าง หมู่ ๗ ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

 เมือวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖  อำเภอเวียงเชียงรุ้ง นำโดยนายสมหมาย เป็นมงคล ปลัดอำเภอเวียงเชียงรุ้ง พร้อมคณะกรรมการเลือกตั้ง  ดำเนินการคัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยห้าง หมู่ ๗ ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย แทนนายติ๊บ บั้งเงิน ผู้ใหญ่บ้านคนเก่าที่ลาออกจากปัญหาด้านสุขภาพ มีผู้สมัคร ๒ ราย ได้แก่

  1. นายปัญญา นันตา
  2. นายมานพ ปินตา
หลังจากปิดหีบเลือกตั้งเวลา ๑๕.๐๐ น. นับตะแนน ผลออกมาได้นายปัญญา นันตา หมายเลข ๑ได้คะแนน ๑๔๒ คะแนน นายมานพ ปินตา ได้ ๙๓ คะแนน นายปัญญา จึงได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน คนใหม่ซึ่งทางอำเภอจะได้ดำเนินการแต่งตั้งตามระเบียบต่อไป

 บรรยากาศการนับคะแนนที่มีประชาชนมาคอยดูผลการนับคะแนน อย่างหนาตา
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ร่วมขบวนจัดพานดอกไม้ร่วมถวายพานพุ่ม เนื่องในวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี

มวลชนจากอำเภอเวียงเชียงรุ้ง นำโดยนายวุฒิกร คำมา ปลัดอาวุโส หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่และ ประชาชน ร่วมขบวนจัดพานดอกไม้ร่วมถวายพานพุ่ม เนื่องในวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี เมื่อ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่บริเวณไร่แม่ฟ้าหลวง บ้านป่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในงานมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานนำถวายวางพานพุ่มดอกไม้สักการะต่อหน้าอนุสาวรีย์สมเด็จย่า
ขอขอบคุณ  รูปภาพจากเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
น้องสาวสวยๆผู้ถือพานดอกไม้จาก เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

ตัวแทนวางพานพุ่มจากซ้ายไปขวา นายรณชัย ไชยยะ เกษตรอำเภอ ,นายพนม อนันต์ สาธารณสุขอำเภอ, นายบุญหลวย สุขเกษม นายก อบต.ทุ่งก่อ, นายวุฒิกร คำมา ปลัดอาวุโส, นายทองคำ ยาปโลหิต นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า ,นายสมจันทร์ เผือกนอก กำนันตำบลดงมหาวัน และนายสุพล ไชยพูน กำนันตำบลป่าซาง

วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมกับส่วนราชการ อาิทิ สำนักงานเกษตรอำเภอ/สนง.ปศุสัตว์ฯ/สัสดีอำเภอ/สนง.พัฒนาชุมชน /กศน.อำเภอฯ/วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง/นพค.35/อบต.ดงมหาวัน ฯลฯ ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ครั้งที่ 5 /2556 ณ หอประชุมประจำหมู่บ้านดอยศิริมงคล เพื่อให้บริการแก่ราษฎรในพื้นที่ 3 หมู่บ้าน ซึ่งได้แก่ หมู่ที่ 6,7,10 ต.ดงมหาวัน โดยมีชาวบ้านเข้ารับบริการอย่างคับคั่ง พร้อมทั้งกิ่งกาชาดอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ได้นำสิ่งของอุปโภค-บริโภค ร่วมกันออกเยี่ยมผู้พิการ/คนชราในพื้นที่ให้บริการ


วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ปิดการแข่งขันฟุตบอล ๗ คนเวียงเชียงรุ้งคัพ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖นายวุฒิกร คำมา ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง(ปลัดอาวุโส)กล่าวปิดการแข่งขันฟุตบอล ๗ คน เวียงเชียงรุ้งคัพ คั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๖ กรกฏาคม ๒๕๕๖ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นการกระชับเวลาจากปิดวันที่ ๑๓ เลื่อนกิจกรรมขึ้นมาเนื่องจากติดการราชการสำคัญในช่วงนั้นพอดี การแข่งขันบไปเรียบร้อยทีมชนะเลิศได้แก่ทีมหงษ์ชิ่ง เอ
ทีมชนะเลิศได้แก่ทีมหงษ์ชิ่ง เอ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมเท่ห์จัง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมร่องบัวทอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ทีมหงษ์ซิ่ง B

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ประชุมเตรียมงานรับเสด็จครั้งแรกของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

นายวุฒิกร คำมา ปลัดอาวุโส รักษาการนายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานในการเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมี์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ที่วัดศรีดอยเรือง เมื่อบ่ายวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
การอบรมอาชีพครัวเรือนยากจน

 หลังจากการออกเยี่ยม ครัวเรือนยากจน ของทัมชุดตำบลเสร้จแล้วจึงได้มีการเชิญครัวเรือนมาอบรมอาชีพต่างๆตามความต้องการของแต่ละครอบครัว ซึ่งบางรายไม่ได้ต้องการอะไรเลยเพราะว่า อายุมากแล้ว อย่างไรก็ตามทางสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ซึ่งรับผิดชอบหลัก จัดการอบรมฯในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นอกจากทีมงานของพัฒนาชุมชนอำเภอจะชี้แจงแล้ว ก็มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ให้ความรู้อาชีพเสริมวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ครั้งที่๗/๕๖

 นายวุฒิกร คำมา ปลัดอาวุโส อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ปฎิบัติราชการแทนนายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เมื่อเช้าของวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ร ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ในที่ประชุมเน้นการรับเสด็จ ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัตน์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ที่จะเสดจมาที่วัดศรีดอยเรือง หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงรายในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นี้ เพราะเวลามีน้อยมากต้องเตรียมความพร้อมให้ดีที่สุด เพื่อแสดงความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประชาชนอำเภอเวียงเชียงรุ้ง