วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมกับส่วนราชการ อาิทิ สำนักงานเกษตรอำเภอ/สนง.ปศุสัตว์ฯ/สัสดีอำเภอ/สนง.พัฒนาชุมชน /กศน.อำเภอฯ/วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง/นพค.35/อบต.ดงมหาวัน ฯลฯ ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ครั้งที่ 5 /2556 ณ หอประชุมประจำหมู่บ้านดอยศิริมงคล เพื่อให้บริการแก่ราษฎรในพื้นที่ 3 หมู่บ้าน ซึ่งได้แก่ หมู่ที่ 6,7,10 ต.ดงมหาวัน โดยมีชาวบ้านเข้ารับบริการอย่างคับคั่ง พร้อมทั้งกิ่งกาชาดอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ได้นำสิ่งของอุปโภค-บริโภค ร่วมกันออกเยี่ยมผู้พิการ/คนชราในพื้นที่ให้บริการ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น