วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ครั้งที่๗/๕๖

 นายวุฒิกร คำมา ปลัดอาวุโส อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ปฎิบัติราชการแทนนายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เมื่อเช้าของวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ร ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ในที่ประชุมเน้นการรับเสด็จ ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัตน์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ที่จะเสดจมาที่วัดศรีดอยเรือง หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงรายในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นี้ เพราะเวลามีน้อยมากต้องเตรียมความพร้อมให้ดีที่สุด เพื่อแสดงความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประชาชนอำเภอเวียงเชียงรุ้ง
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น