วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ประชุมเตรียมงานรับเสด็จครั้งแรกของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

นายวุฒิกร คำมา ปลัดอาวุโส รักษาการนายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานในการเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมี์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ที่วัดศรีดอยเรือง เมื่อบ่ายวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น