วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

การเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยห้าง หมู่ ๗ ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

 เมือวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖  อำเภอเวียงเชียงรุ้ง นำโดยนายสมหมาย เป็นมงคล ปลัดอำเภอเวียงเชียงรุ้ง พร้อมคณะกรรมการเลือกตั้ง  ดำเนินการคัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยห้าง หมู่ ๗ ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย แทนนายติ๊บ บั้งเงิน ผู้ใหญ่บ้านคนเก่าที่ลาออกจากปัญหาด้านสุขภาพ มีผู้สมัคร ๒ ราย ได้แก่

  1. นายปัญญา นันตา
  2. นายมานพ ปินตา
หลังจากปิดหีบเลือกตั้งเวลา ๑๕.๐๐ น. นับตะแนน ผลออกมาได้นายปัญญา นันตา หมายเลข ๑ได้คะแนน ๑๔๒ คะแนน นายมานพ ปินตา ได้ ๙๓ คะแนน นายปัญญา จึงได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน คนใหม่ซึ่งทางอำเภอจะได้ดำเนินการแต่งตั้งตามระเบียบต่อไป

 บรรยากาศการนับคะแนนที่มีประชาชนมาคอยดูผลการนับคะแนน อย่างหนาตา
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น