วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

การอบรมอาชีพครัวเรือนยากจน

 หลังจากการออกเยี่ยม ครัวเรือนยากจน ของทัมชุดตำบลเสร้จแล้วจึงได้มีการเชิญครัวเรือนมาอบรมอาชีพต่างๆตามความต้องการของแต่ละครอบครัว ซึ่งบางรายไม่ได้ต้องการอะไรเลยเพราะว่า อายุมากแล้ว อย่างไรก็ตามทางสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ซึ่งรับผิดชอบหลัก จัดการอบรมฯในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นอกจากทีมงานของพัฒนาชุมชนอำเภอจะชี้แจงแล้ว ก็มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ให้ความรู้อาชีพเสริมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น