วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ทำบุญวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดเทพปราณี บ้านโป่ง

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2559 เวลา 07.00 น.นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย.ร่วมทำบุญวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดเทพปราณี บ้านโป่ง ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง โดยมีพุทธศาสนิกชนมาร่วมทำบุญจาก 3 หมู่บ้านประมาณ 300 คนพร้อมนี้ได้แจ้งข้อราชการและเชิญชวนไปออกเสียงประชามติในวันที่ 7 สิงหาคม 2559

ไหว้สาแม่ฟ้าหลวง

นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอเวียงเชียงรุ้งนำทุกภาคส่วนอำเภอเวียงเชียงรุ้งถวายเครื่องสักการะพระบรมรูปสมเด็จย่า เนื่องในวันสวรรคต ของสมเด็จพระศรีนครินทร์บรมราชชนนี ณ ไร่แม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง เชียงราย เช้าวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ออกหน่วยบริการ อ.ยิ้มเคลื่อนที่

นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย พร้อมด้วยส่วนราชการ, องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น.,หน่วย นพค.35,วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งฯ ร่วมออกหน่วยบริการ อ.ยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ้านปงเคียน ม.8 ต.ดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 
15 กรกฎาคม 2559 เวลา09.45น. พร้อมนี้ได้สร้างการรับรู้ที่ถูกต้อง และเชิญชวนประชาชนไปออกเสียงประชามติในวันที่ 7 ส.ค.59

เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field day)

นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field day) ณ แปลงเรียนรู้การผลิตข้าว ต.ทุ่งก่อ ทั้งนี้ได้กล่าวชี้แจงและเชิญชวนเกษตรกรผู้มาร่วมงานไปออกเสียงประชามติ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ณ หน่วยออกเสียงฯประจำหมู่บ้าน เมื่อวันที่ 
15 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00น.

ให้ไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติในวันที่ 7 สิงหาคม 2559

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.45น.นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงรายพบปะทักทายกับประชาชนที่มารับบริการที่ห้องทะเบียนอำเภอพร้อมแนะนำให้ไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติในวันที่ 7 สิงหาคม 2559ให้มากที่สุดและถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนในการมีส่วนร่วมพัฒนาและปฏิรูปประเทศของเรา

หล่อเทียนพรรษา

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00น.นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย.เป็นประธานพิธีหล่อเทียนพรรษา ที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ดำเนินการเตรียมนำไว้นำไปถวายวัดต่างๆในพื้นที่ ณ วัดสันไทรงาม ม.5 ต.ดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย มีประชาชนพื้นที่ดงมหาวันมาร่วมทำบุญจำนวนมาก

บรรจุอัฐิธาตุหลวงปู่ขาน ฐานวโร

นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย.เป็นประธานในพิธีบรรจุอัฐิธาตุหลวงปู่ขาน ฐานวโร ลงในรูปเหมือนแกะสลักหินหลวงปู่ขาน ฐานวโร ณ วัดดอยแสงธรรม บ้านเหล่าเจริญเมือง ต.ทุ่งก่อ เมื่อ
2 กรกฎาคม 2559 เวลา09.30น.

วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ต้อนรับ คณะองคมนตรีฯ นายพลากร สุวรรณรัตน์เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙นายอนันต์ สมุทรารินทร์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ตำบลป่าซาง และ หน.ชป.มวลชน/ข่าว ประชาชนบ้านประชาร่วมใจและหมู่บ้านไกล้เคียง ร่วมต้อนรับ คณะองคมนตรีฯ นายพลากร สุวรรณรัตน์ และนายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ตรวจเยี่ยมโครงการพระราชดำริฯ อ่างเก็บน้ำห้วยดีหมี  ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.หวัดเชียงราย
กีฬาสีสัมพันธ์ กศน.


1 กรกฎาคม 2559 เวลา 09:00 น. นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ได้มอบหมายให้ นายประณม ขำโนนงิ้ว ปลัดอาวุโสฯ เป็นประธานเปิดงาน กีฬาสีสัมพันธ์ กศน. อำเวียงเชียงรุ้งเกมส์ วันที่ 2  กรกฎาคม 2559  ณ. สนามกีฬาที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

1 กรกฎาคม 2559 เวลา 09:00 น. นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอ.เวียงเชียงรุ้ง ได้มอบหมายให้ นายประณม ขำโนนงิ้ว ปลัดอาวุโสฯ เป็นประธาน กีฬาสีสัมพันธ์ กศน. อำเวียงเชียงรุ้งเกมส์ วันที่ 2  กรกฎาคม 2559  ณ. สนามกีฬาที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง