วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ตรวจเยี่ยมบ้านเวียงคำฟ้า ตำบลดงมหาวัน

 เจ้าหน้าที่จากปกครองอำเภอเวียงเชียงรุ้ง และตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรเวียงเชียงรุ้ง ปฏิบัติการเยี่ยมตรวจสอบชุมชนบ้านเวียงคำฟ้า หมู่ที่ 9 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เพื่อตรวจสอบการเข้าอยู่อาศัยที่เป็นปัจจุบัน เมื่อเดือนกรกฏาคม 2555 ที่ผ่านมาไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น