วันพุธที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2557

เวียงเชียงรุ้ง อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่น

นายธนิต สุภาแสน นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีถวายพานพุ่มสักการะ สมเด็จพระเทพรัตนสุดา สยามราชกุมารี และเปิดงาน  คนดี คนงาม ของดีอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗
ในงานมีกิจกรรม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา และยกย่องเชิดชูเกียรติคนดีศรีเวียงเชียงรุ้ง , รากวัฒนธรรมที่โดดเด่นของตำบล/อำเภอ, ผู้ทำประโยชน์แ่กชุมชน ,ผู้สูงอายุดีเด่น, สตรีดีเด่น ,เยาวชนดีเด่นและเป็นแบบอย่างของสังคม
ประกวดการทำอาหารพื้นเมือง การแสดงคนตรีสะล้อซอซึงของผู้สูงอายุ

การแสดงกลองสะปัดชัย การเล่นร้องค่าวซอ ของผู้สูงอายุ การแสดงกลองยาว การขายสินค้าโอท๊อป

การประกวดรำวงย้อนยุค
การประกวดสาวงาม การแสดงการละเล่นของเยาวชน และงานขันโตกแบบล้านนา


งานศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลทุ่งก่อ และฮักฮีตตามฮอย ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลฯ

นายอำเภอกล่าวเปิดงานพร้อมกับผู้นำชุมชนแขกผู้มีเกียรติ
 นายธนิต สุภาแสน นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงานฮักฮีตตามฮอย ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลทุ่งก่อ ที่สนามโรงเรียนบ้านโป่ง เมื่อเช้าวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗  มีนายสิงห์คำ จอมสวรรค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อกล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงาน
กล่าวรายงาน
บรรยากาศในงาน