วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

พล.อ.วรพงษ์ สง่าเนตร ผบ.ทสส. และคณะ เดินทางมาตรวจการปฏิบัติราชการของหน่วย และเข้ารับฟังสถานการณ์/ การแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรในโครงการหมู่บ้านปลอดภัยแล้ง ในพื้นที่รับผิดชอบของ นพค.35 สนภ.3 นทพ.


เมื่อ 30 มิ.ย.58 พล.อ.วรพงษ์  สง่าเนตร ผบ.ทสส. และคณะ เดินทางมาตรวจการปฏิบัติราชการของหน่วย และเข้ารับฟังสถานการณ์/ การแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรในโครงการหมู่บ้านปลอดภัยแล้ง ในพื้นที่รับผิดชอบของ นพค.35 สนภ.3 นทพ.  พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การเรียน ให้กับนักเรียน ร.ร.บ้านน้ำตกพัฒนา ม.7 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย และปล่อยพันธ์ุปลา จำนวน 50,000 ตัว ณ ฝายห้วยแม่สัก บ.น้ำตกพัฒนา ม.7 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย และตรวจเยี่ยมการปลูกหญ้าแฝกบริเวณรอบลำห้วยแม่สัก บ.น้ำตกพัฒนา ม.7 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
นายุญล้อม ดีเสริมยศ รักษาการณ์นายอำเภอเวียงเชียงรุ้งกล่าวต้อนรับ

ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำตกพัฒนาฯ นำเสนอกิกรรมของโรงเรียน

นางสาวหทัยรัตน์ มูลศาสตร์ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนเจ้าของสินค้าโอทอบเวียงเชียงรุ้ง

พ.อ.ดำรงค์ คงเดช ผบ.นพค.35 สนภ.3 นทพ.นำเสนอกิจกรรมของหน่วยฯ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น