วันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ปฏิบัติงานทันที่ที่มาถึงเวียงเชียงรุ้ง


วันที่ 27 ก.ค. 2558 นางวันดี  ราชชมภู นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมกับ พ.ต.นุช ท้าวคำลือ  ผบ.ร.17พัน3 พร้อมคณะออกตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการ"คนกล้าคืนถิ่น" รุ่นที่1 ของกองทัพบก วัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกให้คนรุ่นใหม่กลับมาพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีฯ  ณ ไร่นาสวนผสม ของนายพิษณุกร สุริวงศ์  บ้านป่าตึง ม.6 ต.ดงมหาวัน อ. เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย. และออกตรวจแหล่งน้ำสาธารณะร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งอย่างยั่งยืนไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น