วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ประชุมกับคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

นางวันดี ราชชมภู นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานประชุมกับคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ณ ห้องประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง  เมื่อวันที่ ๒๙ กรกาคม ๒๕๕๘ เพือปรึกษา หารือแผนการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมในพื้นที่อำเภอ ,การแจ้งผลการดำเนินงานที่ผ่านมา , การเชิญชวนร่วมทำบุญเข้าวัด ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา, การส่งเสริมแต่งกายด้วยผ้าไทยไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น