วันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามกุฎราชกุมารและ ถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน

 นางวันดี ราชชมภู  นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง  จังหวัดเชียงราย เป็นประธานประกอบพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558. เวลา 07.30 น   ณ. หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง. มีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ/อปท./กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ. พลังมวลชนร่วมพิธี    เสร็จแล้วได้ทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทานของ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยนางสุภัสสร ประภาเลิศ นักวิชาการชำนาญการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย อัญเชิญเทียนส่งมอบ นางวันดี ราชชมภู นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง และ นายกกิ่งกาชาติอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เพื่ออัญเชิญเทียนเข้าอุโบสถวัดดงชัย จากนั้นไปเยี่ยมปลูกข้าวนาแปลงใหญ่บนพื้นที่สาธารณะบ้านทุ่งก่อม.4ต.ทุ่งก่อ นำโดยนายอินจันทร์  สิทธิขันแก้ว กำนันตำบลทุ่งก่อ มีราษฎรเข้าร่วมลงแขกจำนวนสามร้อยกว่าคนมีรถอีต๊อกกว่าห้าสิบคันร่วมกิจกรรม
เยี่ยมชมปลูกข้าวนาแปลงใหญ่บนพื้นที่สาธารณะบ้านทุ่งก่อม.4ต.ทุ่งก่อ นำโดยนายอินจันทร์  สิทธิขันแก้ว กำนันตำบลทุ่งก่อ มีราษฎรเข้าร่วมลงแขกจำนวนสามร้อยกว่าคนมีรถอีต๊อกกว่าห้าสิบคันร่วมกิจกรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น