วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ประชุมกับคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

นางวันดี ราชชมภู นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานประชุมกับคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ณ ห้องประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง  เมื่อวันที่ ๒๙ กรกาคม ๒๕๕๘ เพือปรึกษา หารือแผนการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมในพื้นที่อำเภอ ,การแจ้งผลการดำเนินงานที่ผ่านมา , การเชิญชวนร่วมทำบุญเข้าวัด ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา, การส่งเสริมแต่งกายด้วยผ้าไทยวันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามกุฎราชกุมารและ ถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน

 นางวันดี ราชชมภู  นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง  จังหวัดเชียงราย เป็นประธานประกอบพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558. เวลา 07.30 น   ณ. หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง. มีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ/อปท./กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ. พลังมวลชนร่วมพิธี    เสร็จแล้วได้ทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทานของ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยนางสุภัสสร ประภาเลิศ นักวิชาการชำนาญการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย อัญเชิญเทียนส่งมอบ นางวันดี ราชชมภู นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง และ นายกกิ่งกาชาติอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เพื่ออัญเชิญเทียนเข้าอุโบสถวัดดงชัย จากนั้นไปเยี่ยมปลูกข้าวนาแปลงใหญ่บนพื้นที่สาธารณะบ้านทุ่งก่อม.4ต.ทุ่งก่อ นำโดยนายอินจันทร์  สิทธิขันแก้ว กำนันตำบลทุ่งก่อ มีราษฎรเข้าร่วมลงแขกจำนวนสามร้อยกว่าคนมีรถอีต๊อกกว่าห้าสิบคันร่วมกิจกรรม
เยี่ยมชมปลูกข้าวนาแปลงใหญ่บนพื้นที่สาธารณะบ้านทุ่งก่อม.4ต.ทุ่งก่อ นำโดยนายอินจันทร์  สิทธิขันแก้ว กำนันตำบลทุ่งก่อ มีราษฎรเข้าร่วมลงแขกจำนวนสามร้อยกว่าคนมีรถอีต๊อกกว่าห้าสิบคันร่วมกิจกรรม

ปฏิบัติงานทันที่ที่มาถึงเวียงเชียงรุ้ง


วันที่ 27 ก.ค. 2558 นางวันดี  ราชชมภู นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมกับ พ.ต.นุช ท้าวคำลือ  ผบ.ร.17พัน3 พร้อมคณะออกตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการ"คนกล้าคืนถิ่น" รุ่นที่1 ของกองทัพบก วัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกให้คนรุ่นใหม่กลับมาพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีฯ  ณ ไร่นาสวนผสม ของนายพิษณุกร สุริวงศ์  บ้านป่าตึง ม.6 ต.ดงมหาวัน อ. เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย. และออกตรวจแหล่งน้ำสาธารณะร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งอย่างยั่งยืนยินดีต้อนรับนายอำเภอคนใหม่ นางวันดี ราชชมภู

 เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นางวันดี ราชชมภู นายอำเภอเวียงเชียงรุ้งคนใหม่เดินทางมาปฏิบัติราชการวันแรกที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง หัวหน้าส่วนราชการ ท้องถิ่น ท้องที่ ทุกภาคส่วน พร้อมใจกันมาแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง
วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ไหว้สาแม่ฟ้าหลวง


 นายบุญล้อม ดีเสริมยศ ปลัดอาวโส รักษาการนายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง นำหัวหน้าส่วนราชการ ท้องที่ ท้องถิ่น ประชาชน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมถวายเครื่องสักการะเนื่องในวันสวรรคตของสมเด็จย่าแม่ฟ้าหลวง เมื่อเช้าวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘  ณ ไร่แม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย