วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559

เปิดงานพ่อขุนเม็งราย ปี ๒๕๕๙

 นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอเเวียงเชียงรุ้ง ร่วมพิธีเปิดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช เมื่อคืนวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นจัด ชชมเชียรการประกวดเทพธิดาดอย และได้เยี่ยมการออกร้านของอำเภอเวียงเชียงรุ้งด้วย

"หมู่บ้านรักษาศีล ๕"


วันที่ 27 ม.ค.2559 เวลา 09.30 น. นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย เข้าร่วมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ณ วัดดงชัย ต.ทุ่งก่อ โดยมีพระภิกษุสงฆ์ในพื้นที่ กำนัน ผญบ. พุทธศาสนิกชน และ จนท. จาก สนง. พระพุทธงศาสนา สนง. วัฒนธรรม จ. เชียงรายเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 200 คนงานแรกนายอำเภอใหม่ ร่วมถวายสัการะพ่อขุนเม็งราย สืบะตาเมืองเชียงราย

 เมื่อเช้าวันที่ 26 มกราคม 2559 นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ และทุกภาคส่วนร่วมพิธีบวงสรวงสักการะและเปิดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาด ประจำปี 2559 ขึ้น ณ ภายในบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช ห้าแยกพ่อขุน ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก ท่ามกลางสายฝนและอากาศที่หนาวเย็น เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการครบรอบ 754 ปี ของการสร้างเมืองเชียงรายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอต้อนรับนายอำเภอเวียงเียงรุ้งคนใหม่ นายอนันต์ สมุทรารินทร์

ทุกภาคส่วนให้การต้อนรับนายอำเภอเวียงเชียงรุ้งคนใหม่นายอนันต์ สมุทรารินทร์ ย้ายจากนายอำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน มารักษาการนายอำเภอ(อำนวยการสูง) ที่เวียงเชียงรุ้ง เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ที่หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับนายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง คนใหม่ หลังได้มีคำสั่งจากกระทรวงมหาดไทย จากนายอำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นของการต้อนรับ

นายคำรณ ศรีโพธิ์ ปลัดอาวุโส กล่าวต้อนรับ 
 นายอำเภอคนใหม่พบปะกับผู้มารับและมาส่ง
 หลายๆภาคส่วนให้การต้อนรับด้วยกระเช้าดอกไม้ยินดีจำนวนมาก นายทองคำ ยาปโลหิต นายกเทศมนตรีเทศบาลบ้านเหล่า กล่าวต้อนรับในนามของผู้นำท้องถิ่น 
นายอินจันทร์ สิทธิขันแก้ว กำนันตำบลทุ่งก่อ กล่าวต้อนรับ ในนามผู้นำท้องที่