วันเสาร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2559

บางส่วนของภาระกิจนายอำเภอเวียงเชียงรุ้งห้วงเดือนมีนาคมและเมษายน ๒๕๕๙

วันที่ 1มี.ค. 2559 นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอเวียงเชียงรุ้งเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ครั้งที่3/2558วันที่1มี.ค.59. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
9 มี.ค.2559 เวลา 08.30-12.00น. นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอ.เวียงเชียงรุ้ง จ.ชร.ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกเหล่ากาชาด จ.ชร.และ จนท.ก.สาธารณสุข ที่มารับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอ ซึ่งมีผู้แสดงความจำนงจำนวน 213 คนสามารถบริจาคได้ 174 คนได้โลหิต 66,900 ซีซี โดยมี หน.ส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ผญบ. ผู้ช่วย ผญบ. อสม.ร่วมบริจาครวมทั้งมี พ.อ.ดำรงค์ คงเดช ผบ.นพค.35 ร่วมบริจาคด้วย


เมื่อ วันที่18 มีนาคม 2559 เวลา 09.39น.นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอ.เวียงเชียงรุ้ง จ.ชร.เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างศาลาการเปรียญสำนักสงฆ์บ้านป่าซางเหนือ ม.4 ต.ป่าซาง และมีท่านพระครูวิสิฐวรนาฎเจ้าคณะอำเภอเป็นประธานฝ่ายสงฆ์

เมื่อ วันที่21 มีนาคม2559 เวลา09.00น.นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอ.เวียงเชียงรุ้ง จ.ชร.เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมคุณธรรมจริยธรรม"ค่ายพุทธบุตร ปี 2559"ของโรงเรียนประถมในพื้นที่ ณ วัดร่องหวาย ต.ดงมหาวัน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา นายก อบต.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต.และนักเรียนประถมชั้นปีที่6 เข้าอบรมจำนวน 100 คนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจก่อนเข้าไปเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาต่อไป


เมื่อ วันที่ 21 มีนาคม 2559 เวลา16.00-19.00น.นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอ.เวียงเชียงรุ้ง จ.ชร.ร่วมงานประเพณีบุญพระเวสฯณ วัดห้วยเคียน ม.5และ ม.10 ต.ทุ่งก่อ ซึ่งราษฎรส่วนมากอพยพมาจากภาคอีสานตั้งแต่ปี พ.ศ.2505 และยังคงรักษาประเพณีดั้งเดิมแบบอีสานไว้จนปัจจุบันนี้

 เมื่อ วันที่ 22 มีนาคม 2559 เวลา 09.00น.ได้เกิดไฟไหม้ป่าเขตบ้านห้วยขี้เหล็ก ม.1 และ ม.7 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.ชร.ผู้ใหญ่บ้านทั้งสองหมู่บ้านได้นำ กม.,ชรบ.,อป.พร.,เยาวชนในหมู่บ้านช่วยกันดับไฟใช้เวลา 2 ชั่วโมงกว่าจึงสามารถควบคุมไฟได้พร้อมร่วมกันทำแนวกันไฟไว้อีกชั้นหนึ่งเมื่อ วันที่ 22 มีนาคม 2559 เวลา10.00น.เกิดไฟไหม้ป่าบริเวณภูเขาเขตติดต่อ อ.พญาเม็งราย อ.เวียงชัย และ อ.เวียงเชียงรุ้ง(บ้านน้ำตกพัฒนา,บ้านหัวฝาย)ผู้ใหญ่บ้าน ม.7บ้านน้ำตกพัฒนา ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.ชร.ได้นำ คณะกรรมการหมู่บ้าน ชรบ.,อป.พร.,อสม.,เยาวชนร่วมกันดับไฟใช้เวลากว่าสองชั่วโมงจึงสามารถควบคุมและดับไฟได้พร้อมร่วมกันทำแนวกันไฟไว้บริเวณท่อนซุงและตอไม้ที่ยังติดไฟ
อยู่

22 มีนาคม 2559 เวลา19.00-22.00น.นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอ.เวียงเชียงรุ้ง จ.ชร.เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ ภาวนาและเทศมหาชาติเนื่องในวันเพ็ญเดือนหก(เหนือ)ณ วัดห้วยหมากเอียก บ้านห้วยหมากเอียก ม.5,ม.8,และ ม.14 ต.ป่าซาง

24 มีนาคม 2559 เวลา09.00น.นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอ.เวียงเชียงรุ้ง จ.ชร.มอบแนวทาง และร่วมทำแนวกันไฟกับราษฎรบ้านน้ำตกพัฒนา ม.7 ต.ทุ่งก่อ โดยมี หน.ชุด ชป.,ผู้ใหญ่บ้าน,คณะกรรมการหมู่บ้าน,ชรบ.,อป.พร.,อสม.ฯลฯรวมจำนวนประมาณ 130 คน (มี จนท.ของวนอุทยานน้ำตกพัฒนาเข้าร่วมกิจกรรม 1 คน) ทำเสร็จเวลา 12.15น.ได้แนวกันไฟยาว 5,500เมตร
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559เวลา 09.30 น. นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ประธานเปิดงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง...ยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดดงชัย ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
การแก้ไขปัญหาจุดความร้อนhotspot ณ ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอ.เวียงเชียงรุ้ง ได้บูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ทุกภาคส่วนมีคณะกรรมการหมู่บ้านจาก 3 หมู่บ้านเป็นหลักจำนวนกว่า 60 คนขึ้นไปดับไฟป่าบนสันเขาแนวเขตติดต่อ อ.พญาเม็งราย ณ เวลานี้สามารถควบคุมไฟได้แล้ว และสั่งการให้ลาดตระเวนเฝ้าระวังหากพบเห็นคนจุดไฟเผาป่าให้จับนำตัวดำเนินคดีให้ได้

28 มีนาคม 2559 เวลา16.00-21.00น.นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ได้บูรณาการและสั่งการให้ภาคส่วนต่างๆในพื้นที่ มีฝ่ายปกครองและคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นหลักช่วยกันดับไฟป่าที่เกิดขึ้นที่บ้านโป่ง ม.1,13,15 ต.ทุ่งก่อ และบ้านเหล่าเจิญราษฏร์ ม.11 ต.ทุ่งก่อ จนสามารถควบคุมและดับไฟใต้ในเวลา 21.00น.

29 มีนาคม 2559 เวลา09.30น.ท่านบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผวจ.ชร. มอบหมายให้นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอ.เวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา"เชียงรายยางพาราเกมส์ 2559" ณ สนามกีฬากลาง อ.เวียงเชียงรุ้ง โดยมีเกษตรกรชาวสวนยางพาราจาก 18 อำเภอของ จ.เชียงราย เข้าร่วมแข่งขันประมาณ 350 คน

29 มีนาคม 2559 เวลา 10.30น.นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอ.เวียงเชียงรุ้ง จ.ชร.เป็นประธานพิธีเปิดอบรมลูกเสือชาวบ้าน ณ โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง โดยมี หน.ส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหาร อปท.ร่วมพิธี และมีราษฎรจากทุกหมู่บ้านใน อ.เวียงเชียงรถัง เข้าอบรม 150 คน
1 เมษายน 2559 08.30น.นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ร่วมสังเกตการณ์การเกณฑ์ทหารประจำปี 2559 ณ หอประชุม อ.เวียงเชียงรุ้ง มียอดมาเกณฑ์ทหาร 138 คนได้ยอดทหารเกณฑ์ 35 นาย เหตุการโดยทั่วไปปรกติ

4 เมษายน 2559 เวลา08.00น.นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอ.เวียงเชียงรุ้ง จ.ชร. ได้สั่งการให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน นายก อบต.ป่าซาง ระดมพลประกอบด้วย ก.ม.,ชรบ.,อป.พร.,ผรส.,อส.จากร้อย อส.อ.วชร.ที่19,เจ้าของสวนยางพารา,เจ้าของสวนลำใยและชาวบ้านช่วยกันดับไฟที่กำลังลุกไหม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติพื้นที่ ต.ป่าซาง ซึ่งทำให้เกิดจุดความร้อน (hotspot) ขึ้นจำนวนหนึ่งจุดใช้เวลากว่า 4 ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมไฟให้สงบลงได้

4 เมษายน 2559 เวลา10.30น.นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอ.เวียงเชียงรุ้ง จ.ชร.ตรวจเยี่ยมร้านธงฟ้าราคาประหยัดของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ที่มาดำเนินการในพื้นที่ อ.เวียงเชียงรุ้ง ณ ลานหน้าสนามกีฬากลาง อ.เวียงเชียงรุ้ง เพื่อลดค่าครองชีพของประชาชนทีได้รับผลกระทบจากความแห้งแล้งซึ่งมีชาวบ้านมารอซื้อสินค้าราคาถูกเป็นจำนวนมาก

5 เมษายน 2559 เวลา 09.30น.นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอ.เวียงเชียงรุ้ง จ.ชร.เป็นประธานประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี 2559 ของชมรมชาวอีสานในเชียงรายซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 พ.ค.2559 ณ สนามโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา บ้านห้วยเคียน ม.5 ต.ทุ่งก่อ ในงานมีประกวดขบวนเอ้บั้งไฟ ประกวดผาแดงนางไอ่ เดินแบบผ้าไหม การแสดงหมอลำ และงานพาแลง

6 เมษายน 2559 เวลา 07.00น.นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอ.เวียงเชียงรุ้ง จ.ชร.รวมทั้งปลัดอำเภออาวุโส ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต.และคณะศัทธาฯ เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญอายุวัฒนะมงคลครบ 72 ปีหลวงพ่อจรัส ธมฺมธโร ณ วัดดอยน้ำตกพัฒนา ม.7 ต.ท่งก่อ

6 เมษายน 2559 เวลา 09.30น.นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอ.เวียงเชียงรุ้ง จ.ชร.เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปฎิบัติธรรมเนื่องในวันพระพุทธและวันจักรี ของวัดดงมหาวัน ม.1 และม.12 ต.ดงมหาวัน โดยมีพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อนและญาติธรรมร่วมปฎิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่ราชวงศ์จักรี

วันที่ 8 เมษายน 2559 เวลา09.00 น. นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง. เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ประจำปี 2559 มีผู้เข้ารับการฝึก จำนวน. 455 นาย.   พร้อมเน้นย้ำให้เตรียมความพร้อมในการตั้งด่านชุมชน/หมู่บ้าน ในช่วง รณรงค์ป้องและอุบัติเหตุฯช่วงเทศกาลสงกรานต์ 11-17 เมษายน 2559 นี้


เัมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น นายอนันต์ สมุทรารินทร์. นอ.เวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานประชุมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559 โดยได้เน้นย้ำการบูรณาการตั้ง ด่านชุมชน/หมู่บ้าน ยึดหลักประชารัฐและทำงานงานเชิงรุกในพื้นที่10 เมษายน 2559 เวลา07.00-12.00น.นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอ.เวียงเชียงรุ้ง จ.ชร.เข้าร่วมพิธีเปิดป้ายอาคารปฏิบัติธรรมวชิระทรงธรรมพัฒนา ณ วัดป่าบ้านเหล่า ม.6 ต.ทุ่งก่อ โดยมีพลเรือเอกจักรชัย ภู่เจริญยศ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสและมีพระราชญาณกวี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย(ธรรมยุต)เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีกำนันผู้ใหญ่บ้าน นายก อปท. และคณะศรัทธาพร้อมชาวบ้านร่วมพิธีจำนวนมาก อาคารกลังดังกล่าวสร้างด้วยแรงศรัทธาของลูกศิษย์หลวงปู่ขาน ฐานวโร อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านเหล่า รวมเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 7,850,000.บาท

11 เมษายน 2559 เวลา09.30น. นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอ.เวียงเชียงรุ้ง จ.ชร. ร่วมพิธีรับมอบโครงการเพื่อเป็นของขวัญเนื่องในวันปีใหม่ไทยให้กับประชาชนของ นพค.35 ที่ดำเนินการในพื้นที่ ต.ป่าซาง,ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง และต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง รวมทั้งร่วมปล่อยปลาตะเพียนจำนวนสองแสนตัวลงในอ่างห้วยดินดำซึ่งดำเนินการขุดลอกโดย นพค.35 ในปี 2559

12 เมษายน 2559 เวลา 09.30น.นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอ.เวียงเชียงรุ้ง จ.ชร.เป็นประธานเปิดงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองและวันผู้สูงอายุ ต.ป่าซาง ณ หอประชุม อบต.ป่าซาง โดยมีส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้สูงอายุร่วมงานประมาณ 500คน12 เมษายน 2559 เวลา 10.30น. นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอ.เวียงเชียงรุ้ง จ.ชร.เป็นประธานเปิดงานประเพณีวันสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ต.ทุ่งก่อ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยดินดำ ม.3 ต.ทุ่งก่อ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้สูงอายุ และประชาชนมาร่วมงานประมาณ 450 คน
13 เมษายน 2559 เวลา12.00น.นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอ.เวียงเชียงรุ้ง จ.ชร.เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตพ่อหลวงสุนทร คำสันทราย ผญบ.หม.14 ต.ป่าซาง กรณีเกษียณอายุ ณ หอประชุมบ้านห้วยหมากเอียก ม.14 ต.ป่าซาง พร้อมทั้งรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุของหมู่บ้านด้วย
13 เมษายน 2559 เวลา 13.30น.นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอ.เวียงเชียงรุ้ง จ.ชร.พร้อมทีมงานมี สาธารณสุขอำเภอ หน.ชุด ชป. ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฎิบัติหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ชรบ.,อป.พร.ตามด่านชุมชนต่างๆในพื้นที่

13 เมษายน 2559 เวลา 14.45น.นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอ.เวียงเชียงรุ้ง จ.ชร.พร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่ประจำ รพ.สต. เพื่อรับบริการเหตุฉุกเฉินในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 11-17 เมษายน 2559
เนื่องจากอากาศร้อนทำให้หมีที่วัดห้วยเคียน บ้านห้วยเคียน หมู่ 5 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย เลี้ยงไว้เกิดอารมณ์หงุดหงิดและคุ้มครั่งหลุดออกจากกรงขังได้ทำร้ายพระสงฆ์ผู้เลี้ยงได้รับบาดเจ็บ ต่อมาลูกศิษย์วัดได้ใช้อาหารล่อหมีให้เข้ากรงขังได้. และทางวัดไม่ประสงค์จะเลี้ยงหมีตัวดังกล่าวและอยากจะมอบให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนำไปเลี้ยงต่อไปโดยติดต่อโดยตรงกับท่านเจ้าอาวาสวัดห้วยเคียนหรือให้อำเภอประสายงานให้ก็ได้ครับขอบคุณครับ


16 เมษายน 2559 เวลากลางคืนได้เกิดเหตุหมาเข้าไปกัดหมูตายทั้งคอกร่วม30ตัวเหตุเกิด ณ คอกหมูของขวัญชัยพืชไร่บ้านร่องหวาย-แม่เผื่อ ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย จากการสอบสวนน่าจะเป็นหมาของวัดร่องหวายขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งฟาร์มแห่งนี้ก็เคยถูกหมาเข้ามากัดเป็ดตายทั้งเล้ามาแล้วเมื่อสองเดือนก่อน

20 เมษายน 2559 เวลา 09.00น.นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหาร อปท.และประชาชน เข้าถวายน้ำสงกรานต์และขอพรจากเจ้าคณะอำเภอ และพระสงฆ์ในอำเภอ


22 เมษายน 2559 เวลา 09.00น.นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอ.เวียงเชียงรุ้ง จ.ชร.ร่วมงานวันเทศบาล ณ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า26เมษายน2559 เวลา 10.45น.นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ให้การต้อนรับนายประสาน สิทธิชุม รอง ผอ.กกต.ประจำ จ.เชียงราย ซึ่งเดินทางมาเพื่อปรึกษาหารือในการเตรียมการจัดการลงประชามะติกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในพื้นที่ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.ชร.

27 เมษายน 2559 เวลา 13.30น.นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า โดยมีฝ่ายบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และฝ่ายปกครองท้องที่เข้าร่วมประชุม
29 เมษายน 2559 เวลา 10.00น.นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย เป็นประธานประชุมคณะกรรมการเลือกกำนัน ต.ทุ่งก่อ แทนคนเดิมที่เกษียณอายุโดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอและผู้ใหญ่บ้านใน ต.ทุ่งก่อทุกหมู่บ้านเข้าร่วมประชุม ผลการประชุมมีผู้เสนอชื่อนายเชิดชัย แสงสุข ผญบ.หมู่ 2 เป็นกำนัน ต.ทุ่งก่อ เพียงคนเดียว ซึ่งอำเภอจะได้ตรวจสอบคุณสมบัติให้ชัดเจนก่อนจะส่งเรื่องให้จังหวัดต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น