วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2559

เป็นประธานเปิดการอบรมและซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ อบต.ดงมหาวัน

26 สิงหาคม 2559 เวลา 09.45น.นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอ.เวียงเชียงรุ้ง จ.ชร.เป็นประธานเปิดการอบรมและซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ อบต.ดงมหาวัน โดยมี อป.พร.ในเขต อบต.ดงมหาวัน,กำลังพลจาก นพค.35,ชุดมวลชนสัมพันธ์ และมูลนิธิสยามรวมใจ ร่วมกิจกรรมด้วย และนายก อบต.ดงมหาวัน เป็นผู้กล่วงรายงาน

ร่วมทำบุญวันพระพบปะชาวบ้าน ณ วัดศรีศักดิ์พัฒนา

26 สิงหาคม 2559 เวลา 06.30น.นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอ.เวียงเชียงรุ้ง จ.ชร.พร้อมด้วยส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน สภาวัฒนธรรมอำเภอ ร่วมทำบุญวันพระพบปะชาวบ้าน ณ วัดศรีศักดิ์พัฒนา บ้านดงป่าสัก ต.ทุ่งก่อ ได้แจ้งข้อราชการเช่นให้เฝ้าระวังอุทกภัย,การกำจัดขยะ,การลดอุบัติเหตุ,ปัญหายาเสพติด,การปลูกฝังค่านิยมที่ดีและสร้างวินัยให้เยาวชนฯลฯ

เลิศด้านโรงเรียนวิถีพุทธต้นแบบ

22 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30น.นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอ.เวียงเชียงรุ้ง จ.ชร.เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์อาเซียนและห้องสมุด ณ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม พร้อมชมผลงานชนะเลิศแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน และเป็นเลิศด้านโรงเรียนวิถีพุทธต้นแบบฯลฯ

ทำบุญวันพระพบปะชาวบ้าน ณ วัดดอยธรรมาราม

18 สิงหาคม 2559 เวลา06.30น.นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอ.เวียงเชียงรุ้ง จ.ชร.พร้อมด้วยส่วนราชการ,สภาวัฒนธรรม, อปท. กำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมทำบุญวันพระพบปะชาวบ้าน ณ วัดดอยธรรมาราม ม.9 ต.ดงมหาวัน ได้แจ้งข้อราชการเช่น การคัดแยกขยะ,การลดอุบัติเหตุทางถนน,การเฝ้าระวังน้ำท่วม,ปัญหายาเสพติดฯลฯ

ตรวจสอบการระบายน้ำของฝายแม่เผื่อ

16 สิงหาคม 2559 เวลา 15.00น.นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอ.เวียงเชียงรุ้ง จ.ชร.ร่วมกับนายก ทต.บ้านเหล่า และผู้ใหญ่บ้านบ้านแม่เผื่อ ตรวจสอบการระบายน้ำของฝายแม่เผื่อซึ่งเป็นจุดแคบหรือคอขวดน้ำระบายได้ช้าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้น้ำท่วมชุมชนในเทศบาลตําบลบ้านเหล่าโดยเฉพาะบ้านแม่เผื่อทั้งนี้ได้ข้อตกลงเบื้องต้นที่จะเพิ่มช่องระบายน้ำและไม่ส่งผลเสียหายต่อชาวนาผู้ใช้น้ำ

วันแม่แห่งชาติ

12 ส.ค.2559 เวลา 07.00-20.30น.นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอ.เวียงเชียงรุ้ง จ.ชร.นำปวงพสกนิกรทุกหมู่เหล่าในพื้นที่ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 85 รูป จากนั้นประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล และร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพรในภาคค่ำเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติ และตลอดคืนที่ผ่านมาเหตุการณ์ปกติ ครับ

ร่วมทำบุญวันพระพบปะชาวบ้านช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

11 ส.ค.2559 เวลา06.00น.นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอ.เวียงเชียงรุ้ง จ.ชร.พร้อมด้วยส่วนราชการ ,อปท.,กำนันผู้ใหญ่บ้าน,ผอ.สถานศึกษา ร่วมทำบุญวันพระพบปะชาวบ้านช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดห้วยหมากเอียก ต.ป่าซาง พร้อมแจ้งข้อราชการเช่น การเฝ้าระวังน้ำท่วม การปกป้องเทิดทูลสถาบัน(วันแม่) การคัดแยกขยะฯลฯ